Izložba slika Dorina Kolofeanua

.

U četvrtak, 29. avgusta 2019. godine u 13 sati (Dunavska 35) otvoriće se izložba slika rumunskog umetnika Dorina Kolofeanua. Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji između Muzeja Vojvodine i Muzeja umetnosti u Temišvaru gostovanje ove izložbe predstavlja prvi korak kulturne razmene ove dve institucije i jedan od vidova kulturne saradnje Temišvara i Novog Sada – evropskih prestonica kulture 2021. godine.  

Dorin Koltofeanu rođen je 1950. godine u mestu Intorsura Buzauluj (Rumunija). Diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Bukureštu – u klasi priznatog rumunskog umetnika Kornelija Babe. Od 1979. do 2007. redovno je učestvovao na izložbama Udruženja likovnih umetnika Rumunije, a do danas je imao brojne samostalne izložbi u zemlji i inostranstvu.

Razmatranja i pogledi: Srpske teme - ruske teme

.

U sredu, 11. septembra 2019. godine, u 19.00 časova, u Muzeju Vojvodine (Dunavska 37), biće upriličeno tematsko veče pogleda, predodređeno razmatranju identiteta međuetničkog (srpsko-ruskog i rusko-srpskog) esencijalizma u konceptu istorijskih prilika XX veka, odnosno čemu će, u posvetu kulturi sećanja, uslediti svečano otvaranje retrospektivne izložbe ukazane životu i značaju dela Jelene Karađorđević Petrovne Romanove, Velike Kneginje srpske i ruske.

Autor je Jelena Delibašić. Pokrovitelj je GRAD NOVI SAD, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Učesnici:

 • Akademik NIKOLA POPOVIĆ, ANURS
 • Srbija i Carska Rusija (1903-1917): promišljanja o genezi interesnog zbližavanja, koreni iskustva, istorijska samosvest, vrednosti
 • Dr DRAGO NjEGOVAN, naučni savetnik
  Istorijski okviri srpsko-ruskog savezništva za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda (1914-1918): ideološki narativ, mostovi i međe
 • Akademik DRAGAN SIMEUNOVIĆ, ANURS
  O proklamaciji državotvorne misli Karađorđevića u istoriji srpsko-ruskih diplomatskih odnosa: hronologija i parametri odraza novovekovne političke doktrine
 • JELENA DELIBAŠIĆ
  Kako objasniti žar-pticu: odjeci, velovi i prizori u znamenju naroda
 • ZORAN KOLUNDžIJA, Izdavačka kuća "Prometej" Novi Sad
 • PREDSTAVNICI KRALjEVSKOG DOMA KARAĐORĐEVIĆA
 • U umetničkom delu programa nastupiće Hor Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada i Bartula sin, pesnik.

Pismo i tradicija - Natpisi na etnografskim predmetima

.

Dugogodišnja međumuzejska saradnja Etnografskog muzeja u Beogradu i Muzeja Vojvodine, realizovaće se gostovanjem izložbe „Pismo i tradicija - natpisi na etnografskim predmetima“, autorke Vjere Medić, muzejskog savetnika.

Izložba prikazuje motive slova i slovnih natpisa na etnografskim predmetima iz perioda 19. i 20. veka koji se čuvaju u fondu Etnografskog muzeja u Beogradu. To su predmeti svakodnevne upotrebe iz okvira tradicionalne kulture Srba i ostalih naroda sa prostora Srbije i šireg Balkanskog prostora na kojima su izvedeni motivi natpisa u više različith oblika.  

Raznovrsnost predmeta u tehničkom i funkcionalnom pogledu, kao i sadržajna i likovna raznolikost formi natpisa na široko istraživanom području, temeljne su osobine ove sistematizovane muzejske građe.

Srpske pravoslavne škole u Bosni i Hercegovini – Ljetopisi

.

U sredu, 26. juna 2019. godine u 18 časova u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, otvara se gostujuća izložba „Srpske pravoslavne škole u Bosni i Hercegovini – Ljetopisi“ iz fonda Pedagoškog muzeja u Beogradu, autorke dr Aleksandre Milovanović.

Na izložbi će biti prikazana građa (32 letopisa) za koju se ne zna kada je tačno stigla u Pedagoški muzej, ali je u istom više od četrdeset godina. Zbirka sadrži arhivsku građu, iz Fonda koga čine tri arhivske kutije, koja pruža mogućnost za naučno-istraživački rad na istoriji srpskih pravoslavnih škola u Bosni i Hercegovini u periodu od 1854. do 1909. godine.

Biće prikazani Letopisi iz sledećih mesta: varoši Nevesinja, Pribinića, Dervente, sela Kmećani, Bihaća, Bosanske Gradiške, Manastira Moštanica, Ključa, Bosanskog Novog, Gojkovca, Doboja, Tešnja, Jošavke, Bačvana, Prnjavora, Čađevice kod bosanskog Novog, Vranjka, Papraće, Miloševca, Biograda-Nevesinje, Pocrnja, Bosanske-Dubice, Sarajeva, Stapara, Dragelja, Bijelog Polja, Čečave, Bosanske Krupe, Puračića, Velike Rujiške, Glamoča i manastira Duži.

Živa želja za upoznavanjem i težnja za nacionalnom svijesti prožimala je nekom milom čežnjom i najmanji damar svakog srpskog građanina. A te su činjenice i stvorile najpovoljnije uslove za budućnost potonjih srpskih ustanova. To istinsko čuvstvo je i tvorac današnje srpske škole.

Ljetopis Srpske pravoslavne osnovne škole Glamočke.

Medicinski instrumenti dr Milana Simonovića

.

U subotu, 18. maja 2019. godine, u 18 sati, u Kliničkom bolničkom centru Vojvodine (Hajduk Veljkova 1), otvara se izložba „Medicinski instrumenti dr Milana Simonovića“ u novom depandansu Muzeja Vojvodine „Medicinska muzejska zbirka - Pasterov zavod“. Autori izložbe su Snežana Dobrić, viši kustos - istoričar, prof. dr Dušan Lalošević i prof. dr Milana Obradović Tomašev.

Depandans Muzeja Vojvodine nalazi se u kući Adolfa Hempta, u kojoj će biti otvorena izložba medicinskih instrumenta i ličnih predmeta koji su sastavni deo legata dr Milana Simonovića.

„Ispit zrelosti – Maturanti vojvođanskih gimnazija od polovine 19. veka do 60-ih godina 20. veka“

.

Izložba „Ispit zrelosti – Maturanti vojvođanskih gimnazija od polovine 19. veka do 60-ih godina 20. veka“, biće otvorena 15. maja 2019. godine, u 18 časova, u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35). Autorke izložbe su Ljubica Otić, muzejski savetnik, istoričar i Čarna Milinković, viši kustos, istoričar.

Izložba prikazuje istorijski razvoj gimnazija na prostoru Vojvodine, od druge polovine 19. veka (kada se pojavljuju prvi ispiti zrelosti u srpskim gimnazijama), do 60-ih godina 20. veka (kada počinje novi način i pristup proslave mature prepoznatljiv i današnjim đacima), a u pitanju su gimnazije  koje su i danas aktuelne. Kroz rekonstrukciju učionice sa kraja 19. veka i početka 20. veka, istorijske zapise komisija sa polaganja ispita zrelosti, đačka svedočanstva i knjižice, školske izveštaje, sačuvane maturske tabloe, nastavna sredstva, udžbenike, odeću koja oslikava određeni vremenski period, aktuelnu muziku i fotografske ateljee, publici će biti približene društveno-političke i vaspitno-obrazovne okolnosti jednog vremena. Putem navedenih predmeta pokušali smo da definišemo i poziciju gimnazija u društvu koju su imale u davna minula vremena i kakvu imaju danas. Biti gimnazijalac i poneti epitet zrelog ima težinu koja nije vremenski ograničena i koja nam je omogućila da damo neke odgovore na uvek aktuelna i prisutna pitanja.

Njegovo veličanstvo čekić

.

U sredu, 8. maja 2019. godine, u 19 sati (Dunavska 35) otvara se izložba "Njegovo veličanstvo čekić" autorki Staše Arsenović Koprivica, kustosa - etnologa i Ivane Vlajkov, profesora. U umetničkom delu programa će nastupiti studenti Muzičke akademije.

Čekić je univerzalna alatka, bliska svim narodima sveta, datira iz praistorije i koristi se kako u domaćinstvu tako i za potrebe specijalnih veština i zanimanja. Izložba, koja je rezultat edukativnog programa realizovanog u saradnji Muzeja Vojvodine sa Mašinskom školom iz Novog Sada je koncipirana tako da predstavi razne vrste čekića koji su nam dostupni, kao i priču o istorijatu zanatstva, pre svega kovačkog. Ako želite da čujete kako zvuči metal, da na trenutak budete kovač i oblikujete svoj predmet od metala, ali i da proširite svoja znanja o čekiću od praistorije do plastične igračke, dođite na izložbu o najuniverzalnijoj alatki u istoriji čovečanstva.

Povezani članci