Katalozi izložbi Muzeja Vojvodine

Sva izdanja možete kupiti u suvenirnici Muzeja Vojvodine - Dunavska 35, Novi Sad, telefon: 021/420-566.

  Mikan Aničić - dvorski portreti bez kralja
Autor teksta Aleksandra Stefanov
2019, str. 53
CENA: 200 dinara
     
  Ljiljana Dožić, Dario Čupić
Banska palata - priče iza priče
2019, str. 48
CENA: 300 dinara
     
  Kristina Meneši
Tito i Jugoslavija u karikaturama Informbiroa
2019, 135 str.
CENA: 500 dinara
     
  Drago Njegovan, Zoran Veljanović
Od sna do jave - prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918. godine
2018, 199 str.
Cena: 500 dinara
     
  Aleksandar Petijević
Zaboravljeni čudotvorac - kult Svetog Spiridona u srpskoj tradicijskoj kulturi
2018, 252 str.
CENA: 1.000 dinara
     
  Blago iz košnice - od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine (1847-1947-2017)
2017, 186 str.
CENA: 500 dinara
     
  Iza gora i dolina - tri veka Slovaka u Vojvodini
Za horami, za dolami - tri storočia Slovakov vo Vojvodine
2017, 287 str.
 CENA: 1.000 dinara
     
  Jovan Paunović
Stara meta - novo odstojanje
(streljačke spomen mete XIX i XX veka)
2015, 28 str.
CENA: 100 dinara
     
  Milkica Popović, Agneš Ozer
Ala smo se naodmarali -
omiljena mesta na kojima su se Vojvođani odmarali krajem 19. i tokom 20. veka

2015, 220 str.
CENA: 800 dinara
     
  Bajić Predrag
Druže Tito, rat je završen
(sedamdesetogodišwica od oslobođewa Vojvodine od fašističkih okupatora)

2015, 106 str.
CENA: 300 dinara
     
  Veselinka Marković
Na granici dva carstva
2014, 140 str.
CENA: 200 dinara
     
  Slađana Velendečić, Tijana Stanković-Pešterac
Muzejska lepezica
2015, 52 str.
CENA: 300 dinara