Čutura

.

0
0
0
s2sdefault

Kada se posmatra odnos pripadnika srpskog naroda na prostoru Vojvodine prema Austrougarskoj monarhiji u toku Prvog svetskog rata dobija se nerazgovetna slika. Tek će novembarski dani 1918. godine pokazati da je ispod površine došlo do definitivnog sukoba između nacionalne opredeljenosti i viševekovne odanosti dinastiji Habzburga.

U istorijskoj predstavi o držanju vojvođanskih Srba promiče činjenica da se, pored pripadnika dobrovoljačkih pokreta, većina zapravo borila u redovima austrougarske armije. Imajući u vidu njihov odnos prema matičnoj državi Srbiji, vojne vlasti su ih mahom upućivale na druge frontove kao što su Sočanski prema Italiji i Galicijski prema Rusiji.

O vernosti pojedinih Srba Austrougarskoj, koja se održala i tokom Prvog svetskog rata, svedoči i ova čutura srpskog vojnika Jevrema Grujića iz Jarka, koju je njen vlasnik ručno dekorisao grbom kraljevine Ugarske.