Монографије Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине - Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566.

    Издање Одбора за прославу 20-огодишњице ослобођења и уједињења
Војводина: 1918-1938. Књига 1
2017, 81 стр.
ЦЕНА: 200 динара
     
    "Култура и идентитет Буњеваца"
зборник радова са Симпозијума одржаног 18. фебруара 2017. у Новом Саду
Уредник др Драго Његован
2017, 661 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
     
    Зоран Вељановић
Југославија потреба или заблуда: стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918.
2017, 233 стр.
ЦЕНА: 300 динара
     
  Далибор Недвидек
Српско средњовековно новчарство из периода краљевине
Сербиан медиевал цоинаге фром тхе киндгдом период
2017, 242 стр.
ЦЕНА: 2.000 динара
     
  Др Драго Његован
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944.
IV група масовних злочина (Срем)
политичке власти у "НДХ", њихов представник у Срему др Јакоб Еликер и њихови злочини
2016, 398 стр.
ЦЕНА: 1.500 динара
     
  Велимир Д. Шешум
Соколски покрет у Војводини 1869-1941.
2016, 415 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Драго Његован
Слобода штампе у Српској Војводини 1848-1849.
2015, 182 стр.
ЦЕНА: 600 динара