Одељења и запослени у Музеју Војводине

0
0
0
s2sdefault

Директор: мр Тијана Станковић-Пештерац, виши кустос, археолог
Заменик директора: Зоран Вељановић, архивски саветник, кустос - историчар
Помоћница директора: мр Лидија Мустеданагић, музејски саветник


ОДЕЉЕЊЕ АРХЕОЛОГИЈЕ

Руководилац одељења: мр Лидија Баљ, музејски саветник, археолог
Мр Тијана Станковић-Пештерац, виши кустос, археолог
Мр Јован Коледин, виши кустос, археолог
Станко Трифуновић, музејски саветник, археолог
Далибор Недвидек, музејски саветник, археолог
Дарко Радмановић, MsR, кустос, археозоолог
Александар Медовић, виши кустос, археоботаничар
Вера Војт, музејски саветник, цртач
Весна Карпузовић, виши документариста


ОДЕЉЕЊЕ СТАРИЈЕ И КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ

Руководилац одељења: Сузана Миловановић, музејски саветник, историчар
Љубица Отић, музејски саветник, историчар
Веселинка Марковић, музејски саветник, историчар
Милкица Поповић, музејски саветник, историчар
Снежана Добрић, виши кустос, историчар
Чарна Милинковић, виши кустос, историчар
Мирјана Лакић, МsR, кустос, историчар
Александра Стефанов, виши кустос, историчар уметности
Драгана Гарић, МsR, кустос, историчар уметности
Свјетлана Максимовић, документариста


ОДЕЉЕЊЕ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ

Руководилац одељења: др Предраг Бајић, виши кустос, историчар
Кристина Менеши, виши кустос, историчар
Др Александар Хорват, кустос, историчар
Душан Миљковић, кустос, историчар
Татјана Стојков, кустос, историчар
Мр Дарјуш Самии, виши кустос, историчар
Војислав Мартинов, МsR, кустос, историчар
Ивана Кулачин, кустос, историчар
Дејан Болорин, кустос, историчар
Александар Бошковић, кустос, ликовни сарадник
Татјана Вучићевић, виши документариста

МУЗЕЈ ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 1918. ГОДИНЕ

Руководилац одељења: Зоран Вељановић, архивски саветник, кустос-историчар
Јелена Добровић - Бојановић, кустос, академски графичар


ОДЕЉЕЊЕ ЕТНОЛОГИЈЕ

Руководилац одељења: мр Катарина Радисављевић, музејски саветник, етнолог
Љиљана Трифуновић, музејски саветник, етнолог
Александар Петијевић, музејски саветник, етнолог
Богдан Шекарић, музејски саветник, етнолог
Др Татјана Бугарски, виши кустос, етнолог
Александар Антуновић, кустос, етнолог
Гордана Јолић, виши документариста


ОДЕЉЕЊЕ МУЗЕЈСКИ КОМПЛЕКС КУЛПИН

Руководилац одељења: Филип Форкапић, виши кустос, дипл. инг. пољопривреде
Тања Ђуђић, виши кустос, етнолог
Драгана Вујаклија, педагог


ОДЕЉЕЊЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ

Руководилац одељења: Зорана Ђорђевић, конзерватор саветник, конзерватор за материјал од дрвета
Ана Олајош, конзерватор саветник, конзерватор за материјал од метала
Драгана Живковић, конзерватор саветник, конзерватор за керамички, порцулански и фајансни материјал
Сања Влаховић, конзерватор за материјал од папира
Бојана Костић - Крчадинац, конзерватор за материјал од текстила
Љиљана Ражнатовић, виши техничар, конзерватор за материјал од папира
Драган Огар, виши техничар, конзерватор за материјал од метала
Љубица Папић Ристановић, виши техничар, конзерватор за материјал од текстила
Драган Благојевић, техничар, конзерватор за керамику
Милица Ђукић, фотограф
Миленко Дашић, виши техничар, столар


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И БИБЛИОТЕКУ

Руководилац одељења: Бранка Пољак, библиотекар
Мр Лидија Мустеданагић, музејски саветник
Маја Гојковић, библиотекар
Оливера Огњановић, самостални књижничар
Николина Бешир, самостални књижничар
Иван Кукуров, технички уредник


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЕДАГОШКИ РАД И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

Руководилац одељења: Слађана Велендечић, портпарол, кустос, педагог
Владимира Станисављевић, музејски саветник, педагог
Ивана Степанов - Тасић, виши кустос, педагог
Татјана Љубојевић, кустос, педагог
Љиљана Костић, МsR, кустос, педагог
Милорад Станојев, музејски водич
Љубомир Петровић, музејски водич
Немања Костић, музејски водич
Драган Стојановић, музејски водич
 

Сувенирница
Весна Шишић, дипл. економиста

 

ОДЕЉЕЊЕ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ

Руководилац одељења: Илија Комненовић, музејски саветник, историчар
Наталија Вуликић, информатичар
Клаудија Петровић, информатичар
Сташа Арсеновић Копривица, кустос-етнолог
Никола Мркшић, кустос-археолог

 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Секретар Музеја Војводине: Јелена Андрић, дипл. правник
Миодраг Савић, референт за безбедност и заштиту
Ирена Чањи - Анушиак, технички секретар
Константина Себастијан, административни радник

Техничка служба

Звонко Борас, организатор послова Техничке службе
Зоран Глумац
Илија Гаруновић

ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА

Руководилац одељења: Златка Виславски-Мункачи, координатор финансијских и рачуноводствених послова
Разија Огар, финансијско-рачуноводствени сарадник
Вијерочка Шипка, сарадник за финансијско-рачуноводствену аналитику
Милан Драгељевић, економ