Информатор о раду

12.07.2017. | О музеју

 

Информатор о раду

Статут Музеја Војводине

Правилник о систематизацији послова и радних места

Јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Годишњи извештаји Музеја Војводине


Назив установе – Музеј Војводине

Адреса седишта – Дунавска 35, Нови Сад

Шифра делатности – 9102

Матични број – 8434042

Порески идентификациони број – 101692126

Адреса за пријем поште – Дунавска 35, Нови Сад

Адреса за пријем електронске поште – kontakt@muzejvojvodine.org.rs

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar