Историјат музеја - Muzej Vojvodine

Историјат музеја

Музеј Војводине је један од најстаријих, најзначајнијих и највећих музеја у нашој земљи. Његови почеци прате се у Будимпешти, где је 1826. године основана Српска народна збирка заслугом групе родољубивих интелектуалаца, који су желели да сачувају националну културу Срба на просторима Хабзбуршке монархије. Једна од истакнутих личности тог времена био је Сава Текелија, мађарски племић српског порекла, који је поклонио велики број вредних предмета за Српску народну збирку. Ова збирка прераста у Музеј Матице Српске 1933. године, а након Другог светског рата, 1947. године у Војвођански музеј. Спајањем Војвођанског музеја и Историјског музеја Војводине, 1992. године настао је данашњи Музеј Војводине.
У њему се чувају многобројни предмети који представљају културно благо Србије и показују развитак људског друштва у континуитету од осам хиљада година на данашњем тлу Војводине.

Accessibility Toolbar