Јавни конкурс за избор директора Музеја Војводине - Muzej Vojvodine

Јавни конкурс за избор директора Музеја Војводине

18.02.2016. | Преузмите

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД, ДУНАВСКА 35
Број: 03-210
Датум: 18. 02. 2016.

На основу члана 18, 19, 20. и 30. Статута Музеја Војводине расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора

На јавни конкурс за избор директора Музеја може се пријавити кандидат који, поред услова утврђених у закону, испуњава и посебне услове:
1.    VII/1 степен стручне спреме (из историје, археологије, историје уметности, етнологије, педагогије, конзервације) и 8 година радног искуства у установама културе;
2.    Да поседује организациону способност за руковођење пословима Музеја и организовања процеса рада у Музеју;
3.    Да достави и свој програм рада Музеја за период од 4 године.

Директор Музеја се именује на 4 године.

Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „ДНЕВНИК“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу: Музеј Војводине, Нови Сад, Дунавска 35 са назнаком „конкурс за директора“.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar