Poziv na saradnju za pripremu nove sveske Rada Muzeja Vojvodine - Музеј Војводине

Poziv na saradnju za pripremu nove sveske Rada Muzeja Vojvodine

21.03.2022. | Vesti

Časopis Rad vojvođanskih muzeja – danas Rad Muzeja Vojvodine, pokrenuo je Vojvođanski muzej u Novom Sadu 1952. godine i do sada je objavljeno ukupno 63 broja (u pedeset i dve sveske).

Rad Muzeja Vojvodine redovno objavljuje priloge iz istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije, pedagogije, muzeologije, građu, prikaze publikacija i izložbi, konferencija i događaja od važnosti za muzejski život i muzeologiju. Opremljen je fotografijama u boji, a svaki rad nosi UDK broj. Na listi naučnih časopisa za 2019. nosi oznaku M52.

Istorijat časopisa, novo uputstvo za autore i brojeve časopisa 3, 46, 49–61, u elektronskom obliku možete pogledati na sajtu Muzeja Vojvodine https://www.muzejvojvodine.org.rs/, pod odrednicom Publikacije → Rad Muzeja Vojvodine.

Ponovo pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešća i pošalju nam svoje priloge za objavljivanje u 64. broju našeg godišnjaka, koji bi iz štampe trebalo da izađe u drugoj polovini 2022.

Prijavljivanje je u toku, a rok za dostavu radova je 1. jun 2022.

mr Lidija Mustedanagić, urednik

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar