Arheološka konferencija „Od Dunava do Volge: interakcije i transformacije kultura u 1. milenijumu n.e.“ - Музеј Војводине

Arheološka konferencija „Od Dunava do Volge: interakcije i transformacije kultura u 1. milenijumu n.e.“

07.10.2019. | Događaji

Od 7.  do 14. oktobra 2019. godine Muzej Vojvodine i Narodni muzej iz Beograda organizuju treću rusko – srpsku arheološku konferenciju „Od Dunava do Volge: interakcije i transformacije kultura u 1. milenijumu n.e.“

Organizator konferencije je Muzej Vojvodine sa svojim inostranim partnerima, muzejem Državni Ermitaž iz Sankt Peterburga i Institutom arheologije Ruske Akademije Nauka iz Moskve. Sa obe strane učestvuje 44 stručnjaka iz više institucija, sa 35 referata.

Među referatima nalaze se teme koje obrađuju sadržaje kultura koje su egzistirale na širokom prostoru od Balkana do Volge. Posebno su zanimljivi referati koji govore o procesima seoba sa jedne strane na drugu, putem praćenja arheoloških nalaza koji korespondiraju međusobno, na udaljenim prostorima. Razmena mišljenja na Konferenciji, gde je predviđeno vreme za diskusiju svakog referata, mnogim autorima – istraživačima, pomoći će da reše neke od dilema koje imaju upravo zbog nepoznavanja konkretnih nalaza na udaljenim teritorijama. Osim tog početnog kontakta, Konferencija će poslužiti za uspostavljanje daljih kontakata, pa možda i zajedničkih istraživanja, što će svakako unaprediti istraživački proces, kako u Srbiji, tako i u Rusiji.

U Muzeju Vojvodine, na svečanom otvaranju Konferencije biće produženi ugovori o saradnji Muzeja Vojvodine sa Institutom arheologije RAN, Institutom za istoriju materijalne kulture RAN i Državnim Ermitažom. Time će biti obeležen mali jubilej, 10 godina institucionalne saradnje ovih ustanova kulture i nauke.

Organizovanje Konferencije, u Srbiji su pomogli Narodni muzej u Beogradu, Biblioteka grada Beograda i Ruski dom u Beogradu. Konferencija je rezultat uspostavljene redovne saradnje ruskih institucija sa Muzejem Vojvodine, i dogovorene dinamike održavanja konferencija, na dve godine, naizmenično, u Srbiji i Rusiji. Prva Konferencija je održana u Srbiji 2014. Godine, aDruga 2017. godine u Moskvi, gde je sa srpske strane učestvovalo 11 kolega. Domaćin te konferencije je bio Institut arheologije RAN iz Moskve. Organizaciju Prve i Druge konferencije, materijalno je pomogao Fond Ruski svet iz Rusije.

Organizaciju Četvrte konferencije najavio je Državni Ermitaž, u Sankt Peterburgu 2021. godine.

Program konferencije možete preuzeti ovde. Pozivnicu možete pogledati ovde.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar