Arheološko istraživanje lokaliteta Borđoš - Музеј Војводине

Arheološko istraživanje lokaliteta Borđoš

19.08.2015. | Vesti

Arheološko istraživanje lokaliteta Borđoš kod Novog Bečeja nastavljeno je počev od 3. avgusta 2015. godine. Ovo istraživanje predstavlja produžetak veoma plodne saradnje Muzeja Vojvodine sa Univerzitetom u Kilu (Nemačka), koja je započela u aprilu 2014. godine. I tokom ove kampanje otkriveno je obilje dragocenih arheoloških nalaza starosti 7000 godina, ali nekoliko predmeta pripada i mlađim periodima u ljudskoj istoriji (bronzano doba i kasni srednji vek).

Lokalitet Borđoš predstavlja veliko neolitsko naselje koje se prostiralo na površini od 40 ha, od čega je deset hektara svojim tokom uništila reka Tisa, dok se očuvani deo nalazi ispod plodne oranice, na relativno maloj dubini. Struktura naselja i raspored kuća otkriven je putem geomagnetne prospekcije koja je dala jasnu sliku njegove grandioznosti.

Istraživanje jedne kuće u kojoj su živeli nosioci potiske kulture svakim danom otkriva sve više aspekata života ovih ljudi…

{mp4remote}http://212.200.255.152/video/5kazanje/2015/09/5kazanje%2011-09-2015.mp4{/mp4remote}

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar