Arhivska zbirka - Музеј Војводине

Arhivska zbirka

12.09.2013. | Zbirke

Arhivska zbirka Muzeja Vojvodine sadrži 50.129 inventarisanih dokumenata – originala i prepisa koja se odnose na predratnu, ratnu i posleratnu istoriju Vojvodine.

Tematske celine čine: “Partijska građa”, “Sindikalna građa”, “Organi vlasti”, “Vojna građa”, “Procesi” (predratni i ratni), “Dokumenta okupatora”, “Zaostavština Marka Nešića”, “Građa Saveza grafičkih radnika Jugoslavije”, “Memoarska građa”.

Zbirka sadrži i preko 40.000 mikrofilmovanih dokumenata, zatim kartoteku žrtava fašističkog terora u Vojvodini i poginulih boraca sa teritorije Vojvodine.

Pretraživanje se vrši pomoću predmetne kartoteke koja je složena hronološki.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar