Klaudija Petrović, аутор са Музеј Војводине - Page 264 of 309
Žolnai keramika u Muzeju Vojvodine

Žolnai keramika u Muzeju Vojvodine

U ponedeljak 11. aprila 2016. godine u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, otvorena je izložba „Magična reč – Žolnai Muzeja “Janus Pannonius” iz Pečuja. U prisustvu ambasadora Mađarske gospodina Atile Pinter, u ime Muzeja Vojvodine brojnoj publici obratila se...

Polaganje stručnog ispita

  Osnov za polaganje stručnog ispita Članom 66. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakon) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica sa odgovarajućom stručnom spremom i...

Accessibility Toolbar