Biblioteka - Музеј Војводине

Biblioteka

12.09.2013. | Publikacije

Biblioteka Muzeja Vojvodine je specijalna biblioteka čiji je rad usklađen sa radom i organizacijom Muzeja, te je i njena nabavna politika prvenstveno orijentisana na literaturu vezanu za Vojvodinu i njoj susedna područja.

U pitanju je biblioteka internog tipa, čiji korisnici su, pre svega, radnici Muzeja, ali i ostala stručna i naučna lica, istraživači, spoljni saradnici, studenti i đaci.

Biblioteka Muzeja Vojvodine oformljena je 1952. godine kada je ceo knjižni fond, koji se do tada nalazio u priručnim zbirkama, smešten na jedno mesto i kada je dobila svog prvog bibliotekara – Milicu Marković. Od 207 publikacija, koliko ih je tada bilo u priručnim zbirkama Muzeja, fond se stalno povećavao i danas broji 22.210 monografskih publikacija i 18.880 godišta serijskih publikacija.

Bibliotečki fond čine publikacije vezane za sve oblasti kojima se Muzej bavi, a to su arheologija, etnologija, istorija, istorija umetnosti, numizmatika i muzeologija. Veliki deo fonda predstavljaju serijske publikacije, domaće i strane, jer one omogućavaju praćenje savremenih tokova naučnog rada. Biblioteka Muzeja Vojvodine poseduje najznačajnije arheološke, etnološke i istorijske časopise bivše Jugoslavije, Mađarske, Rumunije, Češke, Slovačke, Nemačke, Austrije, kao i savremenu stručnu literaturu drugih evropskih i vanevropskih zemalja.

Navedeni fond nalazi se u zgradi Muzeja Vojvodine u Dunavskoj 35, dok se drugi deo bibliotečkog fonda, koji čini literatura vezana za prošlost Vojvodine od 1918. godine (veliki broj tih publikacija odnosi se na period NOR-a), nalazi u Dunavskoj 37 i broji oko 27.000 publikacija.

Posebno vredan deo Biblioteke Muzeja Vojvodine predstavljaju dve naučne biblioteke. To su biblioteke naša dva poznata arheologa – Miloja Vasića i Bogdana Bruknera.

Biblioteka Miloja Vasića, arheologa „koji je svetu podario otkriće“ Vinče, otkupljena je 1957. godine. Fond Vasićeve biblioteke čine 2.153 publikacije, koje se odnose na različite naučne oblasti, pre svega na praistorijsku arheologiju, antiku i istoriju umetnosti. Veoma važan deo ovog fonda čine časopisi: Starinar, Dolgozatok, Dacia, The museums journal, The British Museum Quaterly, Jahresbericht des Archaeologischen Instituts des deutschen Reiches, Man… U biblioteci se nalazi i veliki broj separata iz stručne literature Mađarske, Rumunije i Bugarske koji se više ne mogu nabaviti. Dela svetski poznatih arheologa i istoričara umetnosti su u njoj, takođe, našla svoje mesto. To su dela Nilsa Aberga, Tompa Ferenca, M. Rostovceva, J. Overbeka, J. Strigovskog i dr. Brojni su i separati, tj. članci samog dr Vasića.

Po želji porodice pokojnog akademika Bogdana Bruknera, u maju 2008. godine Biblioteka Muzeja Vojvodine je dobila na poklon biblioteku ovog našeg znamenitog arheologa. Veliki deo fonda Bruknerove biblioteke odnosi se na praistorijsku arheologiju, odnosno oblast kojom se akademik najviše bavio. Pored toga, fond čini antropološka i istorijska literatura, ali i literatura vezana za različite naučne oblasti.

U Biblioteci Muzeja Vojvodine publikacije su od samog početka nabavljane kupovinom, razmenom i poklonima, a najzastupljeniji vid nabavke je razmena. Na obradi fonda intenzivno se radi od dolaska prvog bibliotekara. Pored alfabetskog i topografskog kataloga, koji su završeni, u Biblioteci se počelo raditi i na formiranju stručnog i predmetnog kataloga. Elektronska obrada bibliotečke građe započeta je 1996. godine.

Nove publikacije u Biblioteci Muzeja Vojvodine 2018.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar