Depandansi Архиве - Музеј Војводине
Etno park „Brvnara“ u Bačkom Jarku

Etno park „Brvnara“ u Bačkom Jarku

Etno-park „Brvnara“ je jedinstveni muzej pod otvorenim nebom u Vojvodini, koji svedoči o narodnom graditeljstvu krajiških Srba – kolonista koji su naselili Bački Jarak nakon Drugog svetskog rata. Nalazi se na ulazu u Bački Jarak (iz pravca Novog Sada). Zavičajna...

Upravna zgrada

U središtu ekonomskog dela kompleksa izgrađena je upravna zgrada. Veleposednici sa ovih prostori najčešće su imali kuće u Novom Sadu, Pešti, pa čak i Beču. Dvorci na imanjima služili su kao letnjikovci, a poslove su vodili upravnici, koji su, kao i posluga, boravili...
Muzejski kompleks Kulpin

Muzejski kompleks Kulpin

Muzejski kompleks u Kulpinu obuhvata jezgro naselja iz druge polovine 18. i prve polovine 19. veka. Ovaj kompleks čine dva dvorca sa pomoćnim objektima, koja su sagradili članovi vlastelinske porodice Stratimirović, kao i park, stara zgrada škole, srpska pravoslavna...
Veliki dvorac

Veliki dvorac

Veliki dvorac ili kaštel je centralni objekat kompleksa. Izgrađen je početkom 19. veka. Prema nekim podacima, gradnja je završena 1826. godine. U to vreme se porodica Stratimirović već prilično uvećala i stekla veliki ugled među Srbima u Habzburškoj monarhiji. Oba...
Objekti tradicionalne seoske kulture

Objekti tradicionalne seoske kulture

Deo parka koji se naslanja na ekonomsko dvorište kompleksa, u kojem se nalazi jedna stara tradicionalna seoska kuća, rezervisan je za muzeološko predstavljanje narodnog graditeljstva i predmeta ambijentalne seoske kulture. Po ugledu na muzeje na otvorenom, ovde bi...