Depandansi Архиве - Page 2 of 3 - Музеј Војводине
Vajat

Vajat

Vajat (zgradica) predstavlja malu drvenu zgradicu namenjenu smeštaju mladih bračnih parova. Vajati su najčešće postavljani duž ivica dvorišta, okrenuti prema ulaznim vratima glavne stambene zgrade. Broj vajata u jednom zadružnom domaćinstvu zavisio je od veličine...
Mali dvorac

Mali dvorac

Mali dvorac je prizemna vila izgrađena krajem 18. veka. To je bila jedna od kuća porodice Stratimirović. Sačuvana je u izvornom obliku. Kao i veliki dvorac, građena je u klasicističkom stilu. U centralnom delu prednje strane se nalazi rizalit, koji se završava...
Muzejska kuća

Muzejska kuća

Muzejska kuća (brvnara) kao centralni objekat ovog kompleksa je kuća od brvana, izgrađena tako da podseća na tradicionalnu kuću dinarskog područja – brvnaru. Brvnara ima pravougaonu osnovu koja se sastoji iz dve prostorije: kuću – sa otvorenim ognjištem, i sobe – u...
Muzejski kompleks Kulpin

Muzejski kompleks Kulpin

Muzejski kompleks u Kulpinu obuhvata jezgro naselja iz druge polovine 18. i prve polovine 19. veka. Ovaj kompleks čine dva dvorca sa pomoćnim objektima, koja su sagradili članovi vlastelinske porodice Stratimirović, kao i park, stara zgrada škole, srpska pravoslavna...
Kuruzana

Kuruzana

Kuruzana (ambar) ekonomski objekat namenjen za čuvanje i sušenje kukuruza u klipu. Veličina objekta bila je uslovljena vrlo niskom proizvodnjom ovog ratarskog useva. Ambar ima izduženu pravougaonu osnovu, zidove ispletene od jasenovog pruća i krov pokriven šindrom....
Mlečar

Mlečar

Mlečar (stan, kiljer) predstavlja malu drvenu kuću koja se koristi za držanje i preradu mleka i mlečnih proizvoda. Najčešće se nalazi uz glavnu kuću – kao manji pregradak, a ređe kao izdvojen objekat blizu glavne kuće. Mlečar se gradi kao prizeman objekat, pravougaone...