Zbirke Архиве - Музеј Војводине
Zbirka za društveni život i duhovnu kulturu

Zbirka za društveni život i duhovnu kulturu

Zbirka za duhovni i društveni život i običaje sastoji se iz većeg broja kolekcija sa raznovrsnim predmetima. Kolekcije su grupisane u veće tematske celine: običaji uz kalendarske praznike običaji životnog ciklusa muzički instrumenti igračke pribor za pušenje Godišnji...
Zbirka stare i retke knjige

Zbirka stare i retke knjige

Zbirku stare i retke knjige Muzeja Vojvodine čini više od 1.000 muzealija, više od polovine su knjige i časopisi nastali u rasponu od 15. do 20. veka, dok ostatak čine ekslibrisi pretežno iz kolekcije Bogdana Stanojeva, sa Prvog pančevačkog bijenala 2006, sa Prvog...

Arhivska zbirka

Arhivska zbirka Muzeja Vojvodine sadrži 50.129 inventarisanih dokumenata – originala i prepisa koja se odnose na predratnu, ratnu i posleratnu istoriju Vojvodine. Tematske celine čine: “Partijska građa”, “Sindikalna građa”, “Organi...
Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

Kompleks čine dvorci “Kaštel” i “Stari dvorac” pod zaštitom države kao spomenički objekti, upravna zgrada, tzv. kovačnica, konjušnica, žitni magacin i velelepni park od četiri hektara koji predstavlja prirodni spomenik – arboretum retkih...
Zbirka Gomolava

Zbirka Gomolava

HRTKOVCI, GOMOLAVA – višeslojni arheološki lokalitet u južnom Sremu Na južnim padinama Fruške gore, na levoj obali Save, na kraju sela Hrtkovci proteže se višeslojni arheološki lokalitet Gomolava, nalazište od izuzetnog kulturnog značaja. Sredinom 18. veka (oko...

Accessibility Toolbar