Zbirke Архиве - Музеј Војводине

Arhivska zbirka

Arhivska zbirka Muzeja Vojvodine sadrži 50.129 inventarisanih dokumenata – originala i prepisa koja se odnose na predratnu, ratnu i posleratnu istoriju Vojvodine. Tematske celine čine: “Partijska građa”, “Sindikalna građa”, “Organi...
Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

Kompleks čine dvorci “Kaštel” i “Stari dvorac” pod zaštitom države kao spomenički objekti, upravna zgrada, tzv. kovačnica, konjušnica, žitni magacin i velelepni park od četiri hektara koji predstavlja prirodni spomenik – arboretum retkih...
Zbirka Gomolava

Zbirka Gomolava

HRTKOVCI, GOMOLAVA – višeslojni arheološki lokalitet u južnom Sremu Na južnim padinama Fruške gore, na levoj obali Save, na kraju sela Hrtkovci proteže se višeslojni arheološki lokalitet Gomolava, nalazište od izuzetnog kulturnog značaja. Sredinom 18. veka (oko...
Zbirka Feudvar

Zbirka Feudvar

Zbirka je nastala kao rezultat višegodišnjih sistematskih istraživanja na lokalitetu Feudvar kod Mošorina u opštini Titel. Lokalitet je utvrđenje gradinskog tipa, na obodu Titelskog brega. Nastalo je u srednjem bronzanom dobu i trajalo do završetka starijeg gvozdenog...
Antička zbirka

Antička zbirka

Antička zbirka je jedna od najlepših zbirki Muzeja Vojvodine, čuvena po tri pozlaćena šlema iz IV veka. U ovom trenutku ona broji oko 3000 predmeta. Podeljena je na manje zbirke, od kojih su najbrojnije: AA zbirka, sa 1481 predmeta i H zbirka, sa 1561 predmeta....