Zbirke Архиве - Page 2 of 3 - Музеј Војводине
Antička zbirka

Antička zbirka

Antička zbirka je jedna od najlepših zbirki Muzeja Vojvodine, čuvena po tri pozlaćena šlema iz IV veka. U ovom trenutku ona broji oko 3000 predmeta. Podeljena je na manje zbirke, od kojih su najbrojnije: AA zbirka, sa 1481 predmeta i H zbirka, sa 1561 predmeta....

Arheobotanička zbirka

Arheobotanika je jedna u nizu nauka koje čine savremenu arheologiju. Ona izučava i prati biljnu privredu naših predaka od kamenog doba pa sve do bliske prošlosti. Na osnovu rezultata arheobotaničkih analaiza mogu se dobiti odgovori na veliki broj pitanja: koje biljke...
Numizmatika od 18. do 20. veka, metalni novac

Numizmatika od 18. do 20. veka, metalni novac

Numizmatička zbirka je do 1993. godine pripadala Arheološkom odeljenju. Iste godine je deo zbirke koji obuhvata period od 18. do 20. veka predat Istorijskom odeljenju. Na tlu Vojvodine su se odvijala intenzivna istorijska događanja, što objašnjava pojavu i brojnih...
Istorija fizičke kulture i sporta Vojvodine

Istorija fizičke kulture i sporta Vojvodine

Zbirka iz istorije fizičke kulture i sporta Vojvodine sadrži mnogobrojne dokumente, fotografije, plakate, povelje, diplome, značke, medalje, pehare, zastave, sportske rekvizite i druga simbolična znamenja iz različitih sportskih grana. Među njima najveću dokumentarnu...
Zbirka fotografija

Zbirka fotografija

Zbirka fotografija Muzeja Vojvodine sadrži ukupno 26.346 inventarisanih fotografija. Trenutno je u toku proces digitalizacije zbirke koji će omogućiti lakše pretraživanje i korišćenje. Najveći broj fotografija u zbirci potiče iz perioda Drugog svetskog rata mada se...
Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

Kompleks čine dvorci “Kaštel” i “Stari dvorac” pod zaštitom države kao spomenički objekti, upravna zgrada, tzv. kovačnica, konjušnica, žitni magacin i velelepni park od četiri hektara koji predstavlja prirodni spomenik – arboretum retkih...