Cene stručnih usluga - Музеј Војводине

Fotokopiranje dokumenata za stranke i istraživače 
A4
do 50 kopija10 dinara
od 51 do 100 kopija7 dinara
preko 100 kopija5 dinara
A3
do 50 kopija20 dinara
od 51 do 100 kopija15 dinara
preko 100 kopija10 dinara

Ostale usluge 
Izrada prepisa dokumenata500 dinara
Izrada prepisa dokumenata za potrebe rehabilitacija700 dinara
Narezivanje na CD100 dinara
Istraživanje građe na zahtev korisnika300 dinara
Učestvovanje u pripremi TV i radio emisija na zahtev korisnika2.000 dinara
Izdavanje potvrde za oružje kategorije C1.000 dinara

Skeniranje fotografija i dokumenata za potrebe naučno-istraživačkog rada: 
Skeniranje fotografija – u rezoluciji do 300 dpi300 dinara
Skeniranje fotografija – u rezoluciji do 600 dpi400 dinara
Skeniranje fotografija – u crno-beloj tehnici300 dinara

Fotografisanje predmeta za potrebe naučno-istraživačkog rada: 
Fotografija predmeta u crno-beloj tehnici300 dinara
Fotografija predmeta u kolor tehnici400 dinara

Skeniranje fotografija za potrebe publikovanja: 
Reprodukcija u knjigama
Tiraž do 1000 primeraka crno-bela tehnika650 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka crno-bela tehnika1.000 dinara
Tiraž do 1000 primeraka u kolor tehnici1.300 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka u kolor tehnici2.000 dinara
Reprodukcija na koricama, omotu i naslovnoj strani
Tiraž do 1000 primeraka crno-bela tehnika2.000 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka crno-bela tehnika2.600 dinara
Tiraž do 1000 primeraka u kolor tehnici4.000 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka u kolor tehnici5.200 dinara

Reprodukcije u publikacijama naučno-stručnog karaktera

Uslovi korišćenja reprodukcija za sve vrste publikovanja komercijalnog karaktera (plakati, razglednice, kalendari i dr.) određuju se posebnim ugovorom u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o zaštiti intelektualne svojine.

Sva lica sa posebnim potrebama oslobađaju se plaćanja gore navedenih usluga.

Besplatne usluge moguće su uz pismeno odobrenje.

Gore navedene cene primenjuju se u duplom iznosu za strane državljane.

Sredstva uplatiti na žiro račun Muzeja Vovjodine broj 840-539668-54.

Ovaj cenovnik se primenjuje od 10. februara 2017. godine.

Accessibility Toolbar