Cenovnik posebnih usluga

04.08.2023. | O Muzeju

FOTOKOPIRANjE DOKUMENATA ZA STRANKE I ISTRAŽIVAČE
crno-bele kopije, jednostrano, 80 i 115 gr papir, po strani:

A4
do 50 kopija 10 dinara
od 51 do 100 kopija 7 dinara
preko 100 kopija 5 dinara

A3
do 50 kopija 20 dinara
od 51 do 100 kopija 15 dinara
preko 100 kopija 10 dinara

 

OSTALE USLUGA
Izrada prepisa dokumenata 500 dinara
Izrada prepisa dokumenata za potrebe rehabilitacija 700 dinara
Narezivanje na CD 100 dinara
Istraživanje građe na zahtev korisnika (po dokumentu i sl.) 300 dinara

Učestvovanje u pripremi TV i radio emisija na zahtev korisnika 2000 dinara
Izdavanje potvrde za oružje kategorije C i D 1000 dinara

 

SKENIRANjE FOTOGRAFIJA I DOKUMENATA ZA POTREBE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA:
Skeniranje fotografija – u rezoluciji do 300 dpi 500 dinara
Skeniranje fotografija – u rezoluciji do 600 dpi 600 dinara
Skeniranje fotografija – u crno-beloj tehnici 400 dinara

 

FOTOGRAFISANjE PREDMETA ZA POTREBE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA:
Fotografija predmeta u crno-beloj tehnici 300 dinara
Fotografija predmeta u kolor tehnici 400 dinara

 

SKENIRANjE FOTOGRAFIJA ZA POTREBE PUBLIKOVANjA:

Reprodukcija u knjigama
Tiraž do 1000 primeraka crno-bela tehnika 650 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka crno-bela tehnika 1000 dinara
Tiraž do 1000 primeraka u kolor tehnici 1300 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka u kolor tehnici 2000 dinara

Reprodukcija na koricama, omotu i naslovnoj strani
Tiraž do 1000 primeraka crno-bela tehnika 2000 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka crno-bela tehnika 2600 dinara
Tiraž do 1000 primeraka u kolor tehnici 4000 dinara
Tiraž od 1000 do 5000 primeraka u kolor tehnici 5200 dinara

 

FOTOGRAFISANjE U PROSTORU MUZEJA
(modela, mladenaca i sl.) 5000 dinara

 

Uslovi korišćenja reprodukcija za sve vrste publikovanja komercijalnog karaktera (plakati, razglednice, kalendari i dr.) određuju se posebnim ugovorom u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o zaštiti intelektualne svojine.
Sva lica sa posebnim potrebama oslobađaju se plaćanja gore navedenih usluga.
Besplatne usluge moguće su uz pismeno odobrenje.
Gore navedene cene primenjuju se u duplom iznosu za strane državljane.
Sredstva uplatiti na žiro račun Muzeja Vovjodine broj 840-539668-54.
Ovaj cenovnik se primenjuje od 3. 8. 2023. godine.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar