Crvena armija u borbama na tlu Vojvodine i Jugoslavije - Музеј Војводине

Na osnovu sporazuma u Moskvi objavljenom 28. septembra 1944. godine delovi 2. i 3. ukrajinskog fronta Crvene armije učestvovali su u borbama vođenim u pojedinim delovima Jugoslavije, pruživši značajnu podršku jedinicama Jugoslovenske armije.

U Jugoslaviji su jedinice Crvene armije sadejstvovale u borbama u Timočkoj Krajini, pri oslobođenju Banata i Bačke, Beogradskoj operaciji, bitci na Batini i oslobađanju Baranje, borbama na mostobranima kod Virovitice i Bolmana i na Sremskom frontu.

Pored toga, od SSSR-a je, na osnovu istog sporazuma, primljena i značajna pomoć u oružju, vojnoj opremi i drugom ratnom materijalu.

U borbama na području Jugoslavije poginulo je oko 8.000 pripadnika Crvene armije.

Accessibility Toolbar