Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - Muzej Vojvodine

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

15. 09. 2021. | Vesti

Danas se slavi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Doprinos jedinstvu srpskog kulturnog prostora Muzej Vojvodine, između ostalog, daje kroz projekte digitalizacije pokretnog kulturnog nasleđa. Nakon potpisivanja četiri protokola o saradnji između nacionalnih ustanova kulture Republike Srbije i Republike Srpske, Muzej Vojvodine dobio je zadatak da izvrši implementaciju Jedinstvenog informacionog sistema u regionalnim muzejima na teritoriji Republike Srpske. Ovaj posao okončan je u JU Muzeju Republike Srpske, sa kojim Muzej Vojvodine ima potpisan protokol o saradnji.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja