Digitalizacija Muzeja Republike Srpske pod okriljem Muzeja Vojvodine - Музеј Војводине

Digitalizacija Muzeja Republike Srpske pod okriljem Muzeja Vojvodine

11.12.2017. | Vesti

U Banja Luci, 06. 12. 2017. godine, potpisana su četiri protokola o saradnji između nacionalnih ustanova kulture Republike Srbije i Republike Srpske: narodnih pozorišta, biblioteka i zavoda za zaštitu spomenika kulture, Muzeja Vojvodine i JU Muzeja Republike Srpske. Protokol koji su potpisali dr Drago Njegovan i Miladin Savić predstavlja nastavak saradnje između dve ustanove i odnosi se na digitalizaciju kulturnog nasleđa. Zadatak Muzeja Vojvodine je da izvrši implementaciju informacionog sistema Imus u muzejima na teritoriji Republike Srpske.

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/protokoli-o-saradnji-u-kulturi.aspx

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/potpisani-protokoli-o-saradnji-izmedju-nacionalnih-institucija-kulture-republike-srbije-i-republike-srpske

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja