Digitalizacija muzeja u Republici Srpskoj - Музеј Војводине

Digitalizacija muzeja u Republici Srpskoj

28.02.2019. | Vesti

Prezentacija projekta „Obezbeđivanje interoperabilnosti baza podataka kulturnog nasleđa Republike Srpske i Republike Srbije na primeru JU Muzeja Republike Srpske“ održana je 26. februara 2019, u Banja Luci (Muzeju Republike Srpske).

U prvom delu, predstavnicima regionalnih muzeja Republike Srpske obratili su se dr Dejan Masliković, pomoćnik ministra za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti Republike Srbije, Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske, Miladin Savić, direktor JU Muzeja Republike Srpske i dr Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine.
Drugi deo podrazumevao je prezentaciju rezultata digitalizacije kulturnog nasleđa Republike Srbije i budućih planova, koju su održale Natalija Vulikić, informatičar u Matičnoj službi i mr Tijana Stanković Pešterac, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine.

Na osnovu Memoranduma o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske za period 2017–2021, te protokola o saradnji između Muzeja Vojvodine i Muzeja Republike Srpske definisana je strategija Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije prema Republici Srpskoj u oblasti digitalizacije. Realizacijom projekta u 2019. godini stvoriće se uslovi za implementaciju Jedinstvenog informacionog sistema (Imusa) u pet regionalnih muzeja Republike Srpske: Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske, Muzeju Semberije u Bijeljini, Muzeju Kozare Prijedor, Regionalnom Muzeju u Doboju i Muzeju Hercegovine Trebinje.

Tokom posete Banja Luci, tim Muzeja Vojvodine (mr Tijana Stanković Pešterac, Ilija Komnenović, Natalija Vulikić, Staša Arsenović Koprivica) i Istorijskog muzeja Srbije (Slađana Bojković), zajedno sa predstavnicima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije (Đuro Radović), izvršio je evaluaciju dosadašnjih rezultata digitalizacije JU Muzeja Republike Srpske. Takođe su definisane smernice za dalji rad u procesu digitalizacije, do izrade zajedničke legislative u ovoj oblasti.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar