Dr Adolf Hempt i dr Petar Švarc – osnivači mikrobiologije u Novom Sadu - Музеј Војводине

Dr Adolf Hempt i dr Petar Švarc – osnivači mikrobiologije u Novom Sadu

22.10.2021. | Izložbe

U toku dana Muzeja Vojvodine, u utorak 26. oktobra 2021. godine u 13,30 sati biće otvorena izložba u Hemptovaoj kući, pod nazivom „Dr Adolf Hempt i dr Petar Švarc – osnivači mikrobiologije u Novom Sadu“. Izložba će biti deo stalne postavke Medicinske muzejske zbirke – Pasterov zavod, depandansa Muzeja Vojvodine.

Dr Adolf Hempt, osnivač Pasterovog zavoda, rođen je 21. septembra 1874. u Novom Sadu, gde je i preminuo 1943. godine.

Detinjstvo je proveo u Sarajevu (1880–1884), u kojem je završio i školovanje do mature. Odlazi na studije medicine u Grac i jednu godinu boravi na studijama u Minhenu.

Odlukom Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu (7. decembra 1921), dr Hempt biva postavljen na mesto referenta Zdravstvenog odseka za Bačku, Banat i Baranju. Odmah mu je povereno i osnivanje Pasterovog zavoda u Novom Sadu, da bi već 24. novembra 1922. Adolf Hempt imenovan za stalnog šefa Državnog Pasterovog zavoda u Novom Sadu.

Hemptovo dugogodišnje istraživanje i proučavanje besnila krunisano je 1925. formulacijom nove antirabične vakcine, inaktivisane etrom i fenolom. Vakcina se spravljala od mozga kunića, a kasnije jaganjaca koji su inficirani virusom fixe. Antirabična standard vakcina (prema Hemptu) proizvodila se u Novom Sadu do 1983. Zbog izuzetnih zasluga za jugoslovensku i svetsku nauku, na osnovu predloga Ministarstva narodnog zdravlja, kralj Aleksandar I Karađorević je 28. juna 1928. odlikovao Adolfa Hempta Ordenom Svetog Save trećeg reda.

Dr Petar Švarc rođen je 1890. godine u Šandorfalvi (Mađarska). Medicinski fakultet završio je 1917. godine u Budimpešti. Nakon završetka studija specijalizirao je bakteriologiju u Novom Sadu. Postavljen je za prvog direktora 1920. godine i kao priznati stručnjak učestvovao je u osnivanju bakteriološkog zavoda. Zavod 1927. godine menja naziv u Državni higijenski zavod, a 1931. osniva se sanitarno-tehničko i socijalno-medicinsko odeljenje, da bi 1952. godine postao Higijenski zavod AP Vojvodine.

Dr Petar Švarc je 1933. godine osnovao prvu privatnu laboratoriju, u kojoj su se radile savremene laboratorijske analize.

Nakon rata obnavlja svoju privatnu laboratoriju i postaje prvi upravnik Instituta za medicinska istraživanja Vojvodine. Posle penzionisanja odlazi u Jevrejski starački dom u Zagrebu, gde je preminuo 1981. godine.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar