Drugi regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“ - Музеј Војводине

Drugi regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“

04.06.2019. | Vesti

Ministarstvo kulture i informisanja i Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizovali su drugi regionalni okrugli sto pod nazivom „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“, koji je održan u ponedeljak, 3. juna 2019. godine, u Muzeju Vojvodine Novi Sad.

Na okruglom stolu se govorilo o pravnim okvirima za digitalizaciju kulturnog nasleđa i e-Uprave, kao i Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa.

Govornici su bili: dr Dejan Masliković, pomoćnik ministra, Ministarstvo kulture i informisanja, Maja Knežević Romčević, sekretar Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport (Stalna konferencija gradova i opština), dr Svetlana Jovanović, viši savetnik, Kabinet predsednika Vlade i Natalija Vulikić, informatičar, Muzej Vojvodine.

Maja Knežević Romčević govorila je o značaju saradnje između organa lokalne samouprave i ustanova kulture, kao i o važnosti planiranja procesa digitalizacije u ustanovama kulture. Dr Svetlana Jovanović skrenula je pažnju na to da je proces digitalizacije strateški cilj Vlade Republike Srbije, te da su sve ustanove u zakonskoj obavezi da svoje poslovanje prilagode elektronskom okruženju, što znači da treba da omoguće pružanje usluga građanima elektronskim putem. Zadatak ustanova kultura je razmena podataka u digitalnom obliku i obezbeđivanje dostupnosti informacija.

Napomenula je da će uskoro sve ustanove kulture imati unificiran domen – kultura.gov.rs, a time i prepoznatljive elektronske adrese.

„Od nedavno, postoji više zakona i podzakonskih akata koji uređuju proces digitalizacije u Srbiji, među kojima je i Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa se oslanja na ovaj zakon i detaljno uređuje poslove zaposlenih u ustanovama kulture u procesu digitalizacije“, istakao je dr Dejan Masliković.

Informatičar u Matičnoj službi Muzeja Vojvodine, Natalija Vulikić objasnila je da Smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa stvaraju preduslove za jednoobraznost u radu ustanova kulture i definišu minimum tehničkih standarda za kreiranje master i derivatne kopije za svaku vrstu kulturnih dobara.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja