Dva cehovska pečatnjaka iz 18. veka, iz Apatina - Музеј Војводине

Dva cehovska pečatnjaka iz 18. veka, iz Apatina

15.07.2021. | Budi odgovoran prema duhu i telu

Jedan segment izložbe „Ja nosim vas, vi nosite mene – Obuća iz Etnološke zbirke Muzeja Vojvodine“ odnosi se na istorijat i organizaciju obućarskih zanata. Među predmetima koji oslikavaju život obućarskih esnafa u Vojvodini našla su se i dva pečatnjaka nemačkog rimokatoličkog čizmarskog ceha iz Apatina, koja datiraju iz druge polovine 18. veka. Pečatnjaci su pozajmljeni iz privatnog vlasništva i na njima je urađena konzervacija u Muzeju Vojvodine za potrebe izložbe.

Pečatna polja su okruglog oblika, izrađena od mesinga, dimenzija 10,2 x 3,1 cm i 13,2 x 3,8 cm, dok su osmougaone drške pečatnjaka izrađene od gvožđa. Na pečatnom polju većeg pečatnjaka (13,2 x 3,8 cm) ugravirana je predstava svetitelja u biskupskom ornatu sa mitrom i biskupskim štapom u levoj ruci. Ispod njega nalaze se dve kartuše sa ugraviranim predstavama dva različita tipa čizama sa mamuzama, iznad kojih se nalaze po dve predstave orla. Sa leve i desne strane biskupa, flankirano, nalaze se latinični inicijali M i T i godina 1773. U donjem delu nalazi se motiv muške glave sa brkovima. Oko pečatnog polja ugraviran je natpis na nemačkom jeziku: SIG:DER SCHUSTER UND CSISCHMAN: I: APATIN.

Na pečatnjaku dimenzija 10,2 x 3,1 nalazi se ugraviran plašt sa krunom na kom je, takođe, predstava svetitelja u biskupskom ornatu sa mitrom i biskupskim štapom u levoj ruci. Ispod svetitelja (biskupa) nalazi se medaljon sa predstavom čizme sa mamuzom. Levo i desno od medaljona, flankirano, su dva propeta lava koji drže labarume. Iznad lavova se nalaze stilizovane predstave Sunca i Meseca. Oko pečatnog polja stoji natpis na nemačkom jeziku: SIG:DER SCHUSTER UND CSISCHMAM: I: APATIN.

Na oba pečatnjaka je, kao centralni motiv nesumnjivo predstavljen svetac zaštitnik čizmarskog zanata. Prema sačuvanom usmenom predanju, pre Drugog svetskog rata zaštitnik nemačkog katoličkog čizmarskog ceha u Apatinu bio je Sveti Krispin, ranohrišćanski mučenik. Iako se, u zapadnohrišćanskoj tradiciji, sveta braća Krispin i Krispinijan smatraju svecima zaštitnicima obućara, na osnovu predstava biskupa na pečatnjacima iz Apatina, primetno je da je u pitanju neki drugi svetac, patron obućara, poštovan u 18. veku.

Aleksandar Petijević, muzejski savetnik – etnolog

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar