Feniks - ptica večnosti: Lakantije - Klaudije Klaudijan - Музеј Војводине

Feniks – ptica večnosti: Lakantije – Klaudije Klaudijan

03.12.2019. | Događaji

U utorak, 3. decembra 2019. godine, u 18 h (Dunavska 35) održaće se promocija naučne monografije FENIKS – PTICA VEČNOSTI: LAKTANTIJE – KLAUDIJE KLAUDIJAN, autorke dr Snežane Vukadinović.

Monografija „Feniks – ptica večnosti: Laktantije – Klaudije Klaudijan“, dr Snežane Vukadinović predstavlja jedno novo čitanje Laktantijeve i Klaudijanove pesme posvećene ovoj mitološkoj ptici. Osim preglednog i sažetog materijala koji se odnosi na samu mitološku građu, ova monografija nudi iscrpan pregled različitih tumačenja o poreklu, sadržini i književnoj, filozofskoj i istorijskoj pozadini ovog mita. Ovo je prvi srpski prevod i prepev (ali i prvi prevod na jedan slovenski jezik) ovog teško prevodljivog i zahtevnog književnog žanra. Reč je o dva panegrika posvećena ptici fniks. Jednu je napisao Laktantije (250-320), učitelj Konstantinovg sina Krispa, a drugu je ispevao Klaudije Klaudijan, rimski pesnik, koji je stvarao na grčkom i na latinskom jeziku za vreme Teodosija i njegovih sinova Arkadija i Honorija (kraj 4. i početak 5. veka). Ova naučno-književna studija inspiriše i podstiče i vreme postmoderne. I pored stručnih odgovora i jasnog istraživanja fenomena mitskog kazivanja, mitološkog i naučnog tumačenja o „neviđenoj žar ptici“ ova knjiga izaziva kod čitaoca pregršt asocijacija i novih pitanja na temu vitaliteta i diskursa o smislu ovozemaljskog i onozemaljskog života. Monografiju je izdao Banatski kulturni centar i Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Učesnici promocije: prof. dr Ifigenija Radulović, Odsek za istoriju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, prof. dr Snežana Božanić, Odsek za istoriju, Filozofski fakultet u Novom Sadu i prof. dr Snežana Vukadinović, Odsek za istoriju, Filozofski fakultet u Novom Sadu – autorka.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar