Figurine i idoli - Музеј Војводине

Figurine i idoli

05.04.2021. | Suvenirnica

Sva suvenire možete kupiti u suvenirnici Muzeja Vojvodine – Dunavska 35, Novi Sad, telefon: 021/420-566.

Vršački idol, lokalitet Ludoš, Vršac, srednje bronzano doba

Vršački idol izdvaja se od srodnih figurina iz bronzanog doba, kako po veličini tako i po detaljima urezane ornamentike, koja predstavlja gotovo realan prikaz nakita i odeće. Gornji deo tela blago je zabačen unazad sa rukama oslonjenim na bokove, što čitavoj predstavi daje utisak uzvišenog-božanskog.

01

Figurina, lokalitet Stubarlija, Mošorin, bronzano doba

Figurina je pronađena u urni, sa ostacima spaljenog pokojnika. Iz tog razloga se dovodi u vezu sa kultom mrtvih. Posredno, ovakve figurine odnose se na kult plodnosti, simbolizujući vrhovno žensko božanstvo plodnosti i vegetacije i povezuju sa ritualnom praksom istočno-mediteranskog kulturnog kruga i mikenskog sveta.

03
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar