Portreti znamenitih ličnosti iz doba prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. - Музеј Војводине

Portreti znamenitih ličnosti iz doba prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918.

10.11.2021. | Izložbe

U sredu 10. novembra 2021. godine u 19 sati u Srpskom kulturnom centru „Sveti Sava“ u Subotici, (zadužbina Dušana Radića), otvara se izložba PORTRETI ZNAMENITIH LIČNOSTI IZ DOBA PRISAJEDINjENjA VOJVODINE KRALjEVINI SRBIJI 1918, Zorana Veljanovića, arhivskog savetnika i kustosa – istoričara.

Publici će kroz 22 odabranih muzejskih predmeta – slika (iz Zbirke porterta znamenitih ličnosti Muzeja prisajedinjenja 1918) biti prikazane ličnosti koje su u turobnim godinama pred i tokom Velikog rata (posebno u dramatičnim mesecima: oktobar-decembar 1918) i borbe za nacionalnu opstanak i emancipaciju Srba, Bunjevaca, Slovaka i Rusina u Austro-Ugarskoj monarhiji bile perjanice i uzdanice svom nacionu.

Sa izložbenom postavkom publiku će upoznati učesnici programa: mr Tijana Stanković Pešterac, direktor Muzeja Vojvodine, prof. dr Dejan Mikavica i Petar Đurđev, recenzenti izložbe i autor.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja