Grafički identitet kao moćno oružje u marketingu na primeru milka čokolade - Музеј Војводине

Grafički identitet kao moćno oružje u marketingu na primeru milka čokolade

03.09.2021. | Budi odgovoran prema duhu i telu

Uvođenje reklame i ekonomske propagande u oblast ekonomije, dugujemo fenomenu komercijalizacije štampe. Ona će, počevši od druge polovine 19. veka do pojave elektronskih medija, ostati najmoćnije sredstvo marketinga.

Novinska reklama je već u 19. veku postala veoma ozbiljan izvor informacija, a razvoj dizajna tokom 20. veka, usavršavanje tehnike štampanja, jeftiniji materijali, smanjeni troškovi štampe i uvođenje fotografije u dizajniranje reklamnog materijala su štampanoj reklami omogućili da dostigne veoma visoke standarde.

Vojvođanska javnost se, do Prvog svetskog rata, najčešće preko strane štampe upoznavala sa pojedinim proizvodima stranih firmi. Mnogi od tih proizvoda prisutni su i danas na našem tržištu (Persil, Nivea, Osram, Nestle, Dr Oetker, Meinl kafai i dr.), a pravi je kuriozitet što neki od njih od nastanka do danas, nisu uopšte, ili su samo delimično menjali svoj dizajn – grafički identitet. Takav je slučaj sa čokoladom milka. Naime, u časopisu Ilustrirte Zeitung iz 1914. koji se čuva u biblioteci Muzeja Vojvodine, nalazimo reklamu za ovu čokoladu. Ona je u boji, a likovno i grafički je dizajnirana tako da je gotovo identična današnjoj ambalaži za ovaj proizvod: u pozadini su Alpi, a u podnožju pašnjak (u poređenju sa današnjim dizajnom čokolade, nedostaju krave), u prednjem planu se nalazi fabrika i naziv proizvoda – ispisan tipom slova koji je i danas potpuno isti na ambalaži ove čokolade.

Istoričari marketinga, kao i trgovci, privrednici i ekonomisti veoma dobro znaju šta znači održati prepoznatljivost proizvoda na tržištu kao garanciju njihovog kvaliteta. Ovaj primer govori upravo u prilog tome da su njegov značaj prepoznali proizvođači već početkom 20. veka.

Ljubica Otić, muzejska savetnica

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar