Istorijat muzeja - Музеј Војводине

Istorijat muzeja

Muzej Vojvodine je jedan od najstarijih, najznačajnijih i najvećih muzeja u našoj zemlji. Njegovi počeci prate se u Budimpešti, gde je 1826. godine osnovana Srpska narodna zbirka zaslugom grupe rodoljubivih intelektualaca, koji su želeli da sačuvaju nacionalnu kulturu Srba na prostorima Habzburške monarhije. Jedna od istaknutih ličnosti tog vremena bio je Sava Tekelija, mađarski plemić srpskog porekla, koji je poklonio veliki broj vrednih predmeta za Srpsku narodnu zbirku. Ova zbirka prerasta u Muzej Matice Srpske 1933. godine, a nakon Drugog svetskog rata, 1947. godine u Vojvođanski muzej. Spajanjem Vojvođanskog muzeja i Istorijskog muzeja Vojvodine, 1992. godine nastao je današnji Muzej Vojvodine.
U njemu se čuvaju mnogobrojni predmeti koji predstavljaju kulturno blago Srbije i pokazuju razvitak ljudskog društva u kontinuitetu od osam hiljada godina na današnjem tlu Vojvodine.

Accessibility Toolbar