IZLOŽBA DUNAVSKE IGRE PRESTOLA PAD I UZDIZANJE VARVARA - Музеј Војводине

IZLOŽBA DUNAVSKE IGRE PRESTOLA PAD I UZDIZANJE VARVARA

06.09.2021. | Vesti

U utorak, 21. septembra, u 19 sati, u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35) otvara se izložba DUNAVSKE IGRE PRESTOLA – pad i uzdizanje varvara, autora: Stanka Trifunovića, Jelene Đorđević, Ivane Pašić, mr Vojislava Đorđevića i Marije Ćuković.

Od proterivanja Adama i Eve iz Raja, na obalama Fisona (Dunava), jedne od rajskih reka, ljudi su u pokušajima ponovnog pronalaženja Bogom im datog Doma, stvarali istoriju Evrope. Tek po neki red zapisan perom nije ni prineti nebrojenim stranicama zapisanim u slojevima zemlje, koje arheolozi predano iščitavaju svakim novim istraživanjem.

Izložba predstavlja sumirane rezultate starih i novih arheoloških istraživanja na području Srpskog Podunavlja, u kontekstu velikih istorijskih događaja 1. milenijuma n.e. Predstavljajući pre svega materijalnu kulturu varvarskih naroda najpre na rimskim granicama, a potom u drugim istorijskim okolnostima, koristeći autentične pisane izvore i likovne predstave, izložba vodi posetioca kroz uzbudljivu istorijsku priču. Od pokoravanja Panonaca i Dačana u vreme prvih rimskih careva, preko Biča Božijeg, do temelja savremene, hrišćanske Evrope sa prvim oblicima država koje i danas postoje u srednjem i donjem Podunavlju.

Predmeti svakodnevice, keramički lonci, čelično oružje, metalni i drugi nakit, tihi su, ali rečiti svedoci pred stručnim islednicima Prošlosti.

Autori izložbe, kustosi iz Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Narodnog muzeja u Pančevu i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu, prvi put posle 30 godina, od izložbe Muzeja grada Beograda, Sloveni u jugoslovenskom Podunavlju, daju novi, autentičan prikaz i interpretaciju istorijskih i arheoloških činjenica, pojava i procesa na tom prostoru. Veliki deo eksponata potiče sa autentičnih istraživanja samih autora, a oni su dopunjeni eksponatima iz još osam muzeja iz Srbije.

Izložba se realizuje povodom održavanja međunarodne arheološke konferencije Sloveni i njihovi susedi u 1. milenijumu n.e., koja će se održati u Muzeju Vojvodine od 4. do 7. oktobra 2021. godine. Napominjemo da je ovo prva konferencija, sa ovom tematikom, posle 25 godina, kada je održan 6. Kongres za slovensku arheologiju, u organizaciji Međunarodne unije za slovensku arheologiju.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar