Javni konkurs za izbor direktora Muzeja Vojvodine - Музеј Војводине

MUZEJ VOJVODINE
NOVI SAD, DUNAVSKA 35
Broj: 03-210
Datum: 18. 02. 2016.

Na osnovu člana 18, 19, 20. i 30. Statuta Muzeja Vojvodine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor direktora

Na javni konkurs za izbor direktora Muzeja može se prijaviti kandidat koji, pored uslova utvrđenih u zakonu, ispunjava i posebne uslove:
1.    VII/1 stepen stručne spreme (iz istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije, pedagogije, konzervacije) i 8 godina radnog iskustva u ustanovama kulture;
2.    Da poseduje organizacionu sposobnost za rukovođenje poslovima Muzeja i organizovanja procesa rada u Muzeju;
3.    Da dostavi i svoj program rada Muzeja za period od 4 godine.

Direktor Muzeja se imenuje na 4 godine.

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „DNEVNIK“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: Muzej Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 35 sa naznakom „konkurs za direktora“.

Accessibility Toolbar