Karta Srbije i srpskih zemalja Save Tekelije - Музеј Војводине

Karta Srbije i srpskih zemalja Save Tekelije

24.05.2021. | Budi odgovoran prema duhu i telu

Na razvoj kartografije u Srbiji uticali su brojni istorijski, ekonomski i politički uslovi. Pre 19. veka Srbija je u geografskom pogledu bila gotovo nepoznata zemlja, a znanja o njoj su bila mala, nepotpuna, nepouzdana i pogrešna. Oskudni geografski i kartografski podaci o srpskim zemljama, krajem 18. veka, mogli su se naći samo u spisima srpskih crkvenih velikodostojnika. Jovan Rajić je uz svoju čuvenu Istoriju priložio dve karte: kartu Skitije, kao pradomovine Slovena i kartu Panonije i Ilirika. Srbi su tada po prvi put imali priliku da vide karte zemalja na čijim prostorima su nekada živeli i gde su se stalno naselili. Osim njega Zaharije Orfelin je karte pravio na osnovu ruskih i nemačkih izvora. On se ujedno smatra najznačajnijim kartografom i osnivačem srpske kartografije.

Sava Popović Tekelija bio je veliki srpski mecena i dobrotvor. Rođen je u Aradu 1761. godine, u uglednoj porodici. Bio je prvi Srbin koji je doktorirao prava na univerzitetu u Budimpešti. Zadužio je svoj narod nesebičnim radom i aktivnim učestvovanjem u političkom životu. U Pešti je osnovao zadužbinu Tekelijanum za pomoć darovitim srpskim studentima. Izabran je za doživotnog predsednika Matice srpske, kojoj je i zaveštao velika novčana sredstva i zemljišne posede.

Tekelija se bavio pitanjem oslobađanja srpskog naroda od turske vlasti. U vreme Prvog srpskog ustanka nastojao je da srpsko pitanje digne na međunarodni nivo. U tom smislu, na početku Ustanka, podneo je memorandum najpre francuskom caru Napoleonu, a potom i austrijskom caru Francu I, ukazujući na strateški značaj područja koje naseljava srpski narod.

Prvi srpski ustanak rasplamsao je patriotska osećanja svih Srba van Srbije, a kao vid pomoći srpskom ustanku, 1805. godine Tekelija je u Pešti izradio prvu kartu srpskih zemalja „Zemljoobraženije Srbske, Bosne, Dalmacije, Dubrovne, Crnegore i ograničnih predel“. Kartu je štampao ćiriličnim pismom i nekoliko stotina primeraka, kao poklon poslao je u Srbiju, dok je nešto manje poneo sa sobom, kada je 1811-1812. putovao u Rusiju radi rešavanja pitanja porodičnog nasledstva. Ovo je prva karta Srbije i srpskog etničkog prostora na Balkanu, koju je uradio jedan Srbin. Ona je 1805. godine data kao poklon Karađorđu i njegovim oficirima da bi se lakše snalazili na terenu, u bitkama.

Karta je dimenzija 54,5 sa 71 cm. Veoma je precizno i detaljno urađena. Upisani su veći i manji gradovi, sela, putevi, reke, planine, more i drugi detalji. U donjem levom uglu prikazana je stilizovana figura mlađeg muškarca koji pridržava veliko belo platno okačeno o granu iznad njega. Na grani drveta prikazana je sova, kao simbol mudrosti, a na drugoj se vide delovi oružja, sablje i puške. Sa desne strane alegorične predstave, na zemlji se nalazi velika gomila različitih štitova sa grbovima i natpisima, kao što su: Albanija, Hercegovina, Ilirija, Bosna, Slavonija, Epir, Bugarska, Rusija i druge. Na vrhu svih štitova nalazi se ovalni štit Srbije sa četiri ocila. Ova reprezentativna karta čuva se na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine.

Mirjana Lakić, kustos istoričar

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar