Komisija za stručni nadzor Matične službe Muzeja Vojvodine u obilasku pokrajinskih muzeja - Музеј Војводине

Komisija za stručni nadzor Matične službe Muzeja Vojvodine u obilasku pokrajinskih muzeja

06.10.2017. | Vesti

Muzej Vojvodine obavlja i poslove u oblasti matičnosti nad muzejima i muzejskim zbirkama na teritoriji AP Vojvodine. Ova nadležnost je posle više od deset godina mirovanja potvrđena 19. februara 2003. godine, od kada se kontinuriano vrše poslovi: evidentiranja ustanova zaštite pokretnih kulturnih dobara, sticanje uvida u stanje pokretnih kulturnih dobara, preduzimanje mera u vezi sa njihovom zaštitom i korišćenjem, stručni nadzor i pružanje pomoći, naročito u domenu primene savremenih metoda rada i dr. Matična služba imala je veliku zaslugu u osavremenjavanju rada kroz proces digitalizacije u pokrajinskim muzejima kroz primenu informacionog sistema Imus.

Tokom 2017. godine Komisija za stručni nadzor Muzeja Vojvodine (Ilija Komnenović, predsednik, i članovi tima: Tijana Stanković Pešterac, Lidija Mustedanagić, Ljiljana Trifunović, Zorana Đorđević, Aleksandra Stefanov i Natalija Vulikić), obišla je i stekla uvid u stanje muzejskih predmeta i zbirki, njihovu digitalizaciju, kao i rad sledećih ustanova: Gradskog muzeja Subotica, Gradskog muzeja Sombor i Narodnog muzeja Zrenjanin.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar