Konzervacija i restauracija slike „Portret dečaka sa psom“ - Музеј Војводине

Konzervacija i restauracija slike „Portret dečaka sa psom“

22.06.2021. | Ostani kod kuće i nauči nešto novo

Slika na kartonu Portret dečaka sa psom, porodično je velasništvo, na žalost vez osnovnih podataka o poreklu i autoru. Sredinom dvadesetog veka slika je kupljena negde na teritoriji Nemačke, više podataka o njoj nije bilo. Na slici nema signature – potpisa autora, te se nije ulazilo u traganje za njenim poreklom.

Motiv na slici karakteristična je predstava na velikom broju oleografija, goblena i slika sa početka i sredine 20. veka, rasprostranjenih na teritoriji srednjoevropskih zemalja. Ovakve predstave možemo i danas naći sačuvane po kućama.

Slika je rađena na kružnom papiru, kaširanom na kartonu. U nekom ranijem periodu namerno je iscepana u pet nejednakih fragmenata, ali je mogućnost spajanja fragmenata bila očigledna, zbog jasnih ivica cepanja. Mikroskopskim preglednom utvrđena je tzv. nagojenost ivica kartona, sloj prašine, slepljen vlagom sa vlaknima kartona, izazvao je dimenzionalne promene ivica. Parcijalno, na ivicama slike vidno je odvajanje papira, nosioca slikanog sloja od kartona. Ova pojava nastala je vremenom usled delovanja vlage, prašine, ali i zbog razlike u kvalitetu, postojanosti i različitosti teksture i strukture papira i kartona (osnovna razlika u gramaturi i debljini kartorna i papira).

Sondažna ispitivanja urađena na laku i slikanom sloju pokazala su da je reč o veoma tankom sloju nanešenog laka, na bazi smola. Slikani sloj rađen je uljanom tehnikom u kombinaciji lazurnog sloja inkarnata (lice dečaka) i našto pastuoznijeg sloja boje (pas i pozadina slike), sa vidnim potezima četke.

Konzervacija i restauracija

Pošto su fragmenti slike bili stabilni, prvo se pristupilo neophodnom stanjivanju svih spojeva, ivica kartona i njihovom lepljenju. U drugoj fazi pristupilo se delimičnom čišćenju slikanog sloja, neinvazivnim metodama (urađeno je čišćenje prvog sloja nečistoća sa lica slike). U daljem postupku urađeno je mehaničko čišćenje pozadine i stanjivanje kartona na svim ivicama, spojevima fragmenata. Stanjivanje ivica bilo je neophodno. Vremenom su se vlakna kartona podigla – razlepila i nakupila prašinom, ovo je dovelo do zadebljanja ivica, a što bi se prilikom lepljenja pokazalo kao nepravilnost sa lica slike.

Nakon čišćenja pristupilo se lepljenju fragmenata. Stabilan slikani sloj, bio je veoma zaprljan, sa vidnim flekama od prljavštine i crnim flekama, organskog porekla. Originalni lak vremenom je požuteo celom površinom slike. Urađene su probe reakcije na vodu koje nisu dale rezultate rastvaranja.

Čišćenje slike, nakon lepljenja, dalo je jasan uvid u neujednačen kolorit slikanog sloja, pogotovu nekoherentne pozadine. Nakon detaljnog čišćenja slike urađeno je saniranje većih krakelura i nedostataka sa lica slike, upotrebom japan papira i metil celuloze, zbog koherentnosti materijala. Retuš slike rađen je tehnikom trateđa, čime je postignuto sjedinjavanje originala sa nedostajućim površinama slikanog sloja u finim prelazima. Upotrebom retuš laka (Extra-fine retouching varnish, brillant gloss) urađen je pregled retuša, a završno zaštitno lakiranje urađeno je sintetičkim lakom nove generacije, saten lakom, kvalitetnih performansi u pogledu stabilnosti i trajnosti.

Nakon konzervacije i restauracije slika je uramljena.

Proces konzervacije možete pogledati u PowerPoint prezentaciji OVDE.

Zorana Đorđević, konzervator, savetnik
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar