Kulturne mirotvorne suštine Novog Sada - Музеј Војводине

Kulturne mirotvorne suštine Novog Sada

15.11.2019. | Izložbe

U petak, 15. novembra, u 12 sati, u Malom izložbenom salonu u Muzeju Vojvodine, a u organizaciji Fondacije Matica mira Novi Sad biće otvorena samostalna, autorska, multimedijalna, kartografska i mirotvorna izložba Vojislav D. Devića KULTURNE MIROTVORNE SUŠTINE NOVOG SADA – Prezentacija kulturnih, religioznih, urbanih, humanih i mirotvornih suština Novog Sada, evropske prestonice kulture 2021. godine.

Na izložbi prisutnima će se obratiti: Dalibor Rožić, član gradskog veća za kulturu, mr Siniša Jokić, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Dragan Kojić, direktor Gradske biblioteke, Borivoj Popržan, predsednik Likovnog kruga i autor.

Izložbu će pratiti i dva okrugla stola: 15. novembra od 15 časova (okrugli sto vodi docent dr Srđan Damnjanović i autor) i 28. novembra od 15 časova (okrugli sto vodi prof. dr Zorica Kuburić i autor).

Značaj ove izložbe sa dva okrugla stola (15-og i 28-og novembra) je da skrene pažnju stručnoj i građanskoj javnosti kako su kulturne, religiozne, urbane, humane i mirotvorne suštine Novog Sada omogućile da se, po najnovijim arheološkim istraživanjima, Grad star više milenijuma, i pored svih diskontinuiteta, ratova i stradanja, uzdigne, naročito u poslednja tri veka u jedan multikulturan srpsko-evropski grad u kome i oko koga su se okupile više desetina nacija i stanovnici različitih religija sa dominantnom judeo-hrišćanskom religioznom matricom.

Na samostalnoj autorskoj izložbi – okruglom stolu će kroz kartografiju, tekstove, fotografije, slike, simbole, heraldiku i mirotvorne projekte biti predstavljene kulturne, religiozne, urbane, humane i mirotvorne diferencije specifike Novog Sada po kojima se on razlikuje od svih ostalih podunavskih, panonskih i evropskih gradova. Na okruglim stolovima raspravljaće se na temu svih različitih suština Novog Sada na koje će biti pozvani studenti i govornici iz akademske zajednice Univerziteta u Novom Sadu, predstavnici NVO, mediji, zainteresovani građani i stručnjaci gradskih i pokrajinskih institucija.
Projekat istražuje i prepoznaje suštine Novog Sada, povezuje činjenice i prezentuje ih kroz izložbu – okrugli sto u kontekstu – „Građani grade grad, a grad ih čini građanima“. Svaki grad je spoljašnja projekcija duše i duha svojih građana. Neophodno je prepoznati poruke i značenja koje nam prenosi i šalje kulturna, religiozna, urbana, humana i mirotvorna baština Novog Sada i istaći specifike Novog Sada (prostorne, urbanističke, istorijske, nacionalne i kosmopolitske) po kojima se on razlikuje od svih drugih gradova Podunavlja, Evrope i Azije.
Posebno će biti istaknuta urbana potka starog jezgra Novog Sada građena ukrštanjem tri prostorne matrice: drveta, raznostranog krsta i atoma. Sve tri matrice: drvo, krst i atom simbolički označavaju osovinu, logos i stožer mikro i makrokosmosa. Ovaj visoko sofisticirani trojedini harmonični model strukture grada izdigao je Novi Sad u red najviših svetskih urbanističkih postignuća i kolektivnog umeća gradskog življenja.
Razvoj Novog Sada pospešile su njegove institucije, gradonačelnici i izuzetni stvaraoci. Projekat prepoznaje i naglašava preteče i nosioce kulture i kulturnih politika kako institucije (tradicionalne kao što su Gimnazija JJ Zmaj, Gradska biblioteka Novog Sada, Matica srpska, Srpsko narodno pozorište, muzeji, galerije, manifestacije, reprezentativna umetnička udruženja, Akademija umetnosti i nove NVO) tako i pojedince, autentične stvaraoce (Zaharija Orfelin, baron Miloš Bajić, vladika Visarion Pavlovič, Pavel Jozef Šafarik, Đorđe Natošević, Jovan Jovanović Zmaj, Vasa Stajić, Mileva Marić Ajnštajn, Anica Savić Rebac, Đorđe Tabaković, Boško Petrović, Jovan Soldatović, Aleksandar Tišma, Rudolf Bruči i drugi) koji su u poslednja tri veka u saradnji sa novosadskim građanima i građankama stvorili od našeg Grada Novog Sada izuzetno kulturno središte i urbani kulturni ambijent-inkubator za rađanje i odrastanje budućih umetnika i stvaralaca u kulturi i nauci. Od slobodnog kraljevskog grada, preko grada stradalnika i grada Heroja sve do titule Evropske prestonice kulture 2021 važna je i sloboda veroispovesti kojae će takođe biti na izložbi predstavljene.
Korisnici izložbe su njeni posetioci svih uzrasta. Izložba ima za cilj buđenje svesti i savesti o kulturnom, religioznom, urbanom, humanom i mirotvornom bogatstvu i potencijalima Novog Sada, Srpske Atine, Srbske Bistrice (staro srednjevekovo ime Novog Sada) za, sa jedne strane, dalji jedinstven i autohton, a sa druge kosmopolitski i globalistički održivi razvoj Grada. Smisao izložbe je buđenje identiteta, ponosa i ljubavi građana prema svome gradu Novom Sadu. Samo građani koji su ukorenjeni u istorijski, multikulturni i multireligiozni identitet Novog Sada mogu zavoleti svoj grad a samim tim se i drugačije tj. zaštitnički a ne rušilački niti pljačkaški ponašati prema njemu. Izložba podstiče suštinsko upoznavanje Novosađana i Novosađanki sa višemilenijumskim trajanjem Novog Sada i zašto treba da smo ponosni na njega. Misija ove izložbe je da se kroz unapređenje urbane svesti i savesti svih građana i građanki na svim nivoima razvije ljubav prema svome gradu i jedinstvo sa njim. „Građani grade grad a grad ih čini građanima“. Svi su pozvani da upoznavajući bogatstvo različitosti koje Novi Sad nudi svojim građanima i sami požele da doprinesu svome Gradu kreirajući novo stvorene dodatne vrednosti.
Za okrugle stolove ciljna grupa su kako srednješkolska i studentska omladina tako i umetnici, crkveni oci i novinski, radio i TV mediji. U veoma osetljivom dobu uzrastanja kada se formira svest o sebi i o svome mestu i ulozi u društvu, dakle u srednješkolskom i studentskom dobu, ovi okrugli stolovi treba da iniciraju udubljivanje mladih u suštine urbane i mentalne matrice Novoga Sada i kako ih koristiti kao pogonsku energiju za jačanje sopstvene humanosti, uravnoteženosti i dobrotoljubnog mirotvoračkog karaktera.
Ključni cilj izložbe i okruglih stolova su istraživanje, otkrivanje i buđenje duha mesta (genius loci) i duha građana u duhu vremena (genius tempi) kako bi se sve naslage miroljubivih energija u sećanju prostora oživele i usmerile ka mirotvoračkoj budućnosti.
Doprinos ove izložbe – okruglog stola je jačanje kulturnih, religioznih, urbanih i mirotvornih identiteta i kapaciteta stanovnika i institucija Novog Sada, kao evropske prestonice kulture 2021, koji ga čine gradom od posebnog značaja za Srbiju, Podunavlje i Evropu. Plakati sa ove izložbe ojačaće i unaprediti stanje svesti i savesti Novosađana o tome: da se Novi Sad nalazi na izuzetnom prirodnom, geopolitičkom, geoeklesijalnom i geostrateškom mestu srednjeg Podunavlja i centralne Evrope; da je staro jezgro Novog Sada građeno po tri arhetipska prostorna modela; da arheološka iskopavanja poslednjih nekoliko decenija potvrđuju da je teritorija Novog Sada naseljavana već više hiljada godina, da je Novi Sad sa jedne strane srpsko-evropski građanski multikulturni i judeohrišćanski grad svetosavsko-pomiriteljske orijentacije a sa druge strane da je Novi Sad bio i stradalni grad te zato ima legitimno istorijsko stradalničko pravo ne samo da bude evropska prestonica kulture već i evropska prestonica mira (na izložbi će biti predstavljen projekat NOVI SAD, EVROPSKA PRESTONICA MIRA), tj. evropska tvrđava mirotvorstva koja uvek pokreće ravnopravni dijalog umesto svađalačkog nadgornjavanja, mirovne pregovore umesto ratnih bubnjeva, mirotvorne projekte umesto bombardovanja i razaranja.
Očekuje se da će rezultati ovog projekta potaknuti i probuditi istorijsku svest o tradicionalnoj miroljubivosti, tolerantnosti i gostoljubivosti stanovnika Novog Sada i Novosadskog regiona od antike do današnjih vremena (o miroljubivosti Podunavaca ostavili su nam zapise i Homer i Eshil). U eri proizvodnje strahova i zapada i od istoka dobro je došla jedna ovakva izložba –okrugli sto o prožimanju i ravnoteži istoka i zapada u Gradu Novom Sadu, tj. o kreativnom urbanom ambijentu za razvoj kreativnih ličnosti i za suživot građana različitih u veri, naciji u kulturi.

Podsetićemo posetioce izložbe i učesnike okruglih stolova da Golubica mira iz novosadskog grba neumorno leti na sve četiri strane sveta i nosi naše mirotvorne poruke „Kad dođe rat, odoše ljudi“ (Jovan Soldatović), „Lepota će pobediti zlo“ (Mikan Aničić), „Spoznaj sebe u Gradu i u svome komšiji i Grad i komšiju u sebi; Budi istovremeno i posebna ličnost i građanin – Budi svoj u svome Gradu a postani i građanin Evrope i sveta“. (Vojislav Dević). Pošto Grad Novi Sad ima kapacitete i za evropske i za evro-azijske integracije on je idealno mesto susretanja i sukobljavanja (rečima a ne oružjem) istoka i zapada o čemu nam govori i mirotvorni projekat TRUM-PUT-INN-SERBIA, Petrovaradinska tvrđava mesto susreta Trampa i Putina.

Gradska uprava za kulturu Novog Sada je sufinansijski podržala realizaciju ove strateške izložbe za buđenje svesti Novosađana i Novosađanki o značaju našeg Grada.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja