Muzej Vojvodine na PREZENTACIJI KULTURNIH, RELIGIOZNIH, PRIRODNIH, TURISTIČKIH I MIROTVORNIH SUŠTINA SREDNjEG PODUNAVLjA Vojislava V. Devića - Музеј Војводине

Muzej Vojvodine na PREZENTACIJI KULTURNIH, RELIGIOZNIH, PRIRODNIH, TURISTIČKIH I MIROTVORNIH SUŠTINA SREDNjEG PODUNAVLjA Vojislava V. Devića

09.12.2021. | Vesti

Fondacija „Matica mira“ Novi Sad, Strateg projekt Novi Sad i Digitalni omladinski centar Gradske biblioteke u Novom Sadu organizovali su izložbu pod naslovom Prezentacija kulturnih, religioznih, prirodnih, turističkih i mirotvornih suština srednjeg Podunavlja, čiji je autor Vojislav V. Dević. Izložba se sastoji od brojnih postera koji su učesnici-participanti izložbe priložili sa ciljem da predstave upravo ono što je krucijalno za svakog učesnika ponaosob, a u vezi sa Podunavljem i njegovim životom. Konkretno, Muzej Vojvodine se predstavio sa posterom na kojem se nalaze muzealije iz osteoloških i arheoloških zbirki, a koje svedoče o postojanju pojedinih vrsta riba čiji su ostaci pronađeni na brojnim arheološkim nalazištima, kao i o postojanju neolitskog pribora za pecanje u vidu udica i tegova. O tome koliko je život uz reku bio vitalan za tadašnje kulture i ljude, piše Darko Radmanović, autor postera:

„Duž rečnog korita, oduvek je bujalo od života. Bez obzira na veličinu, brzinu toka, reka omogućava i privlači život. Tokom svih istorijskih epoha, ljudi su zavisili od blizine reke, naseljavali prostore duž obala, i koristili sve blagodeti koje im je ona pruža. Ljudi koji su živeli uz reku, živeli su za nju i od nje. Sasvim sigurno, ribolov je uvek zauzimao značajno mesto u njihovim aktivnostima. Riba i riblje meso su bili, bez obzira o kojoj epohi ljudske istorije da govorimo, neizostavna komponenta u ishrani, a riblji motivi pronalaze svoje mesto i u duhovnom životu ljudi.“

A o duhovnosti sa prerogativima ribljeg života još živopisnije svedoče nalazi iz Lepenskog vira i čuveni Danubius. Ne samo o Lepenskom viru, već i o mnogim drugim arheološkim nalazima, kao i o potonjim kulturno-istorijskim i prirodnim spomenicima moglo je da se vidi sa postera Narodnog muzeja Zrenjanina, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Opština Zrenjanin, Bačka Topola, Požarevac, Bački Petrovac, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, NIS-a, brojnih turističkih organizacija, kao i velikog broja entuzijasta i samostalnih istraživača čiji su prilozi smešteni u drugi deo izložbenog prostora. Autor je uspeo da u dobroj meri dočara Podunavlje kao mesto autohtonih i ukrštaja brojnih kultura u prošlosti i danas.

„Nije Dunav samo plovni put, nije samo voda, nisu samo ni pristaništa, marine, gradovi i tvrđave – Dunav je mnogo više od toga. Ovaj težišni deo Dunava bio je i ostao od Pelasta do Srba, od potrage Argonauta za zlatnim runom do potrage savremenih turista za autentičnim ambijentom i iskonskim doživljajem sopstvene duše, stožer i pokretač evropske i svetske istorije i civilizacije.“ (Vojislav V. Dević)

Izložba je danas otvorena u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke Novog Sada, u ul. Vojvode Putnika 1 (prvi sprat).

mr Lidija Mustedanagić

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar