Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10 - Muzej Vojvodine

Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Manifestaciju “Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10” organizuju nacionalni muzeji Srbije. Ove godine manifestacija će se održati od 12. do 21. maja 2016. godine. Muzeji će biti otvoreni svaki dan od 10 do 22 sata. Manifestacija će obuhvatati čitav niz izložbi i pratećih programa u vidu prezentacija, javnih razgovora i drugih sadržaja.

Manifestacija se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

TEMATSKE IZLOŽBE

Magična reč – Žolnai, Muzej Vojvodine, Dunavska 35

Izložbom “Magična reč – Žolnai”, autorke Oršolje Kovač, novosadskoj publici će biti predstavljen deo zbirke Žolnai keramike iz bogate kolekcije Muzeja Janus Pannonius u Pečuju. Reč je o 120 upotrebnih i ukrasnih predmeta, kao i o bogatoj dokumentaciji o razvoju jedne od najpoznatijih evropskih manufaktura.

Predavanja, Muzej Vojvodine, Dunavska 35

 • 14. maj, 18 hTragom plave vaze, Žolnai keramika secesije u Subotici i na Paliću od kraja 19. veka do danas – predavač dr Olga K. Ninkov, muzejski savetnik – istoričar umetnosti Gradskog muzeja Subotice
 • 18. maj, 18 hMagična reč – Žolnai – predavanje sa stručnim tumačenjem izložbe, predavač Aleksandra Stefanov, kustos – istoričar umetnosti Muzeja Vojvodine
 • 19. maj, 18 h Arhitektura secesije i upotreba keramike kao fasadne dekoracije – predavač dr Bogdan Janjušević, istoričar umetnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • 20. maj, 18 hManufaktura Žolani – predavač Ljiljana Lazić, muzejski savetnik – istoričar umetnosti Muzeja Grada Novog Sada


Moj Banat
, Muzej Vojvodine, Dunavska 37

Izložba “Moj Banat” predstavlja višedecenijski trud fotografa Milana Živkovića da zabeleži autentični život i izgled Banata iz koga i sam potiče i kojem pripada. Fotografije nastale u beskrajnim lutanjima bantaskim prostranstvima dočaravaju svet udaljen od glavnih puteva, svet koji nam Banat može do danas ponuditi kao retko koji drugi. Uhvaćen objektivom majstora svetske reputacije, Banat nam se prikazuje kao oaza ljudi starog kova i prostor bajkovitih pastoralnih pejsaža. Kvalitet i nadahnuće čine ovu izložbu nezaobilaznom na svakom putu i pokušaju bavljenja fotografijom.


Ribari iz Ravnice
, Vode Vojvodine, Bulevar M. Pupina 25

Izložba “Ribari iz ravnice” je realizovana u saradnji Muzeja Vojvodine sa Javnim vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine i World Wildlife Fund (Svetski fond za zaštitu divljih životinja).

Posetioci će imati priliku da se, preko izložbe i kataloga upoznaju sa načinom života i rada vojvođanskih ribara od neolita do danas.


Predavanja, Vode Vojvodine, Bulevar M. Pupina 25

 • 16. maj, 12 hRibarska područja u Vojvodini i ribočuvarska služba JVP Vode Vojvodine – predavač Goran Bojanović, dipl. inž. polj.
 • 17. maj, 12 hZaštićena prirodna dobra Park prirode Jegrička i Park prirode Beljanska bara – predavač Milanka Mišković, Šef odeljenja za brigu o zaštićenim područjima
 • 18. maj, 20 hSimbolika ribe – predavač mr Darijuš Samii, viši kustos – istoričar
 • 19. maj, 20 hPisma ribara – predavač Vedrana Marlog, klasični filolog
 • 20. maj, 20 hVode Vojvodine u praistoriji – predavač mr Jovan Koledin, viši kustos – arheolog


Krajiški Srbi u Vojvodini
, Etno-park “Brvnara” i Mesna zajednica, Bački Jarak

Znatan deo vojvođanske populacije danas čine potomci onih doseljenika koji su tokom 20. veka, u procesu seoba i kolonizacije, prispeli u Vojvodinu iz Bosanske Krajine, Like, Korduna i dela Dalmacije. Poslednji talas tih kretanja iz navedenih krajeva ka Vojvodini, a istovremeno i najdramatičniji, dogodio se u poslednjoj deceniji 20. veka, usled ratova vođenih 1991-95. godine u Hrvatskoj, i Bosni i Hercegovini.

Muzej Vojvodine se ovom izložbom priključuje obeležavanju jubileja 70 godina od kolonizacije Bačkog Jarka.

 – Ludi kamen – svetlosni zapis, Dunavska 35

Muzej Vojvodine u zbirci Građanska nošnja, čuva čitavo bogatstvo građanskih portreta nastalih tokom druge polovine 19. i prvih decenija 20. veka. Među njima je znatan broj portreta mladenaca, koji do sada nikada nisu izlagani.

Kada je ceremonija venčanja,  od druge polovine 19. veka, postala veoma svečana, fotografija neveste i mladoženje bila je obavezna u porodičnim albumima.

Pored reprezentativnih portreta, posetioci će moći da vide i venčanicu iz 19. veka i iz šezdesetih godina 20. veka. A da li je lako stati na “ludi kamen” uveriće se posetioci na licu mesta!

Stvaraoci, Muzej Vojvodine, Dunavska 37

Izložba “Stvaraoci” se organizuje povodom jubileja 70 godina od prve Omladinske radne akcije u Jugoslaviji, Izgradnjom Pruge Brčko-Banovići 1946. godine započela je čitava era masovnih radnih akcija.

Poduhvati u koje se omladina upustila imali su razmere koje nisu nadmašene do današnjih dana. Otvorene su trase pruga, puteva i udareni temelji mnogih budućih fabrika i naselja.

Zajedno sa nestankom Jugoslavije i fenomen Omladinskih radnih akcija postao je deo istorije.


– Jedan letnji dan
, Dunavski park – saletla

Izložba će fotografijama prikazati koja su bila mesta za odmor tokom 19. i 20. veka.

Tražeći odmor od svakodnevice svi slojevi stanovništva, od aristokratije do radnika odlazili su na kraće izlete, barem do gradskog parka, obliženjeg sela ili plaže.


RADIONICE ZA DECU

Muzej Vojvodine, Dunavska 35

 • 12. maj, 18 h, Čaj u 5, kojim putevima je čaj stigao u Evropu, kako su se ukrašavali servisi za čaj i zašto ga Englezi piju tačno u pet…
 • 13. maj, 18 h, U potrazi za inspiracijom… radionica za decu sa posebnim potrebama
 • 15. maj, 11 h, U potrezi za inspiracijom… Panonija, kad pisac, strastveni putnik ili umetnik putuje Panonijom kakve simbole i ornamente zapaža videćete na Žolnai keramici
 • 16. maj, 18 h, Al se nekad dobro jelo baš, inspirisani ukrasnom keramikom i porcelanom Žolnai učićemo pravila bontona
 • 17. maj, 18 h, Sve boje duge, Keramika Žolnai uvešće nas u priču o tome kako iz osnovnih nastaju sve dugine boje

Dunavski park – saletla

 • 15. maj, od 17 do 20 h, Jedan dan u Dunavskom parku, radionica za decu, predavanje i koncert

17 h – igraonica za decu „Dunav… tu se ribe kupaju, repovima lupaju“ Naša najveća reka pored Dunavskog parka biće inspiracija za razgovor sa decom; Pričaćemo o Dunavu… našem moru, o ribama koje se u njemu kupaju i repovima lupaju, a zatim ćemo praviti – „pecati“ ribu koja se smeje.

18 h – predavanje „Jovan Hranilović“, predavač dr Vladimir Barović. Jovan Hranilović, predstavlja markantnu pojavu svoga doba koja je po više osnova zadužila našu intelektualnu i stručnu javnost. Hranilović je bio dinamičan čovek koji je u svom događajima bogatom životu, bio svedok ali i aktivni učesnik u mnogim važnim istorijskim događajima koji su obeležili jedno vreme i naše prostore. Osim istorijskih podataka i činjenica, na predavanju će biti iznete i anegdote o Hranilovićevom drugovanju i prijateljevanju sa velikim srpskim pesnicima poput Zmaj Jove Jovanovića i drugim uglednim građanima Novog Sada na prelazu iz XIX u XX vek.

PRATEĆI PROGRAMI

Moj muzej za moj grad, Prostor između Dunavske 35 i 37, od 17 do 21 h

Koncert grupe Artan Lilli, Plato ispred Dunavske 37, 20 h

STALNE POSTAVKE

Muzej Vojvodine, Dunavska 35

Vojvodina od praistorije do sredine 19. veka

ARHEOLOGIJA

Arheologija na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine predstavljena je u tri dvorane. Putem prezentacije najvrednijih arheoloških eksponata dopunjenih savremenim muzeološkim principima (rekonstrukcije naselja i pojedinih objekata, fotografije, mape, legende) prikazan je period od paleolita do kasnog srednjeg veka. Navedena pomoćna sredstva su korišćena za što bolje dočaravanje načina života stanovništva, njihovog ekonomskog razvoja, načina, sahranjivanja, umetnosti i religije, od početka naseljavanja čoveka na ovim prostorima.

ISTORIJA

Istorijski deo stalne postavke prikazuje period od srednjeg veka do druge polovine 19. veka.


ETNOLOGIJA

Etnološki deo stalne postavke prikazuje viševekovna preplitanja slovenskih, ugro-finskih i germanskih naroda na području Panonske nizije i Podunavlja koje je dovelo do zajedničkog života brojnih etničkih grupa na današnjoj teritoriji Vojvodine – Srba, Mađara, Slovaka, Rumuna, Rusina, Hrvata, Nemaca i drugih. U istorijskom razvoju svi narodi su sačuvali i određene posebnosti – običaje, narodnu nošnju i slično.

STARA GRADSKA ULICA

U okviru stalne postavke Muzeja Vojvodine predstavljena je jedna vojvođanska gradska ulica u prvim decenijama XX veka. Ona se hronološki nadovezuje na deo Postavke koji se odnosi na privrednu istoriju ovih krajeva. Pažljivo odabrani, originalni i autentični predmeti vode posetioca u minulu epohu na jedan drugačiji i nov način. Da bi mu bila približena atmosfera tog vremena, ova karakteristična vojvođanska gradska ulica je improvizovana, i to kroz fotografije značajnijih objekata i autentične izloge fotografskog ateljea, krojačke radionice, salona modistkinje, apoteke, trgovine igračaka i porculana.

Muzej Vojvodine, Dunavska 37

Vojvodina u 20. veku

U novijoj zgradi Muzeja Vojvodine (Dunavska 37), namenski izgrađenoj 1970. godine po projektu arhitekte Ivana Vitića za Muzej socijalističke revolucije Vojvodine i nakon integracije sa Vojvođanskim muzejom 1992. godine u jedinstveni Muzej Vojvodine, u nju je smešteno Odeljenje za noviju istoriju koje se bavi istraživanjem, prikupljanjem, obradom, zaštitom i prezentacijom muzejskog materijala iz istorije Vojvodine u 20. veku i postavljena stalna izložba koja prikazuje političku, privrednu i vojnu istoriju Vojvodine od 1918. do 1945. godine. Zgrada muzeja, zajedno sa eksterijerom i stalnom izložbom, sama po sebi ima spomenično obeležje i predstavlja jednu neraskidivu celinu.
Na stalnoj postavci je izloženo, obilje prvorazrednog muzeološkog materijala, iz depoa zbirki Odseka za noviju istoriju. Ti artefakti su nezaobilazna materijalna svedočanstva istorijskih događanja na prostoru Vojvodine u prvoj polovini 20. veka.
Prvi svetski rat predstavljen je izložbom Nevidljivi frontovi – Prvi svetski rat i Vojvodina putem brojnih originalnih predmeta – dokumenata, vojničkih uniformi i opreme, odlikovanja, plakata i drugih eksponata, kao i različitog ilustrativnog materijala kroz tematske celine: političke prilike u Vojvodini (tada u sastavu Austro-Ugarske) uoči rata, Sarajevski atentat, početak rata i balkansko ratište 1914, Solunski front, represija u Vojvodini, austrougarska propaganda, pozadinska dešavanja, dobrovoljci u srpskoj vojsci, Velika narodna skupština u Novom Sadu, odnosno dani prisajedinjenja Vojvodine novoj državi.
Periodom između dva svetska rata, na stalnoj postavci, dominiraju politički događaji i ličnosti, privredni razvoj, kolonizacija i izgradnja infrastrukture.
Antifašistička borba našeg naroda i učešće Crvene armije u borbama na našem tlu, predstavljena je na stalnoj postavci detaljnije i raznovrsnije, tako da daje jednu nezaobilaznu edukativnu formu i pouku o Drugom svetskom ratu.


Muzejskom kompleksu Kulpin
, Trg oslobođenja 7, Kulpin

Muzejski kompleks u Kulpinu obuhvata jezgro naselja iz druge polovine 18. i prve polovine 19. veka. Ovaj kompleks čine dva dvorca sa pomoćnim objektima, koja su sagradili članovi vlastelinske porodice Stratimirović, kao i park, stara zgrada škole, srpska pravoslavna crkva i parohijalni dom. Iako istorijski ne pripadaju istom vremenu, kompleks čine i slovačka evangelistička crkva građena 1875–1879, i rodna kuća patrijarha Georgija Brankovića rekonstruisana u srpsku veroispovednu školu 1899.

Etno park “Brvnara” u Bačkom Jarku, Novosadska ulica, Bački Jarak

Etno park “Brvnara” u Bačkom Jarku – zavičajna muzejska zbirka etnološko-istorijskog karaktera, nastala je na osnovu inicijative stanovnika Bačkog Jarka, kolonista iz Bosanske Krajine. Ideja o njenom stvaranju potekla je 1946. godine, sa željom da se sačuva sećanje na stari zavičaj.

{gallery}fotogalerija/noc_muzeja2016{/gallery}

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar