Najlepša srpska novčanica od 1000 dinara

22.04.2020. | Ostani kod kuće i nauči nešto novo

Jedna od najlepših srpskih novčanica izdata u Kraljevini Jugoslaviji je novčanica od 1000 dinara iz 1931. godine. Prvi put od Kneževine Srbije do Kraljevine Jugoslavije na novčanici je prikazana stvarna, istorijska ličnost u liku kraljice Marije Karađorđević, rumunske princeze i supruge kralja Aleksandra I Karađorđevića. Kraljica Marija plenila je skromnošću, humanošću i inteligencijom. Radila je na otvaranju novih škola, bolnica, poboljšanju životnih uslova dece bez roditelja i obrazovanju ženske dece. Bila je veoma voljena i poštovana u narodu, tako da ne čudi zašto je baš njen lik izabran da krasi novčanicu od 1000 dinara.

Narodna banka Kraljevine Jugoslavije, na čelu sa guvernerom Ignjatom Bajlonijem, je 1928. godine odlučila da izradu novčanice poveri našem tada najvećem i najpoznatijem slikaru Paji Jovanoviću, članu Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije nauka. Za centralni lik na novčanici, odraz kraljice Marije Karađorđević, naš slikar je koristio skice i studije koje je radio između 1925. i 1927. godine. Za ovaj nacrt Paja je nagrađen velikim honorarom od 100.000 dinara, koji je nadmašivao tadašnje honorare ostalih umetnika, autora nacrta za novčanice.

Ova novčanica štampana je u Zavodu za izradu papirnog novca u Topčideru, dok su tehničke pripreme izvršene u ateljeu u Parizu. Novčanica je puštena u opticaj tek 1. januara 1933. godine, iako je na njoj štampan datum 1. decembar 1931.

Mirjana Lakić, kustos istoričar

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar