Nematerijalno kulturno nasleđe etničkih zajednica u Vojvodini - Музеј Војводине

Nematerijalno kulturno nasleđe etničkih zajednica u Vojvodini

21.12.2017. | Vesti

Na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulutrnog nematerijalnog nasleđa Republike Srbije za 2017. godinu, Muzeju Vojvodine su odobrena sredstva za realizaciju projekta pod nazivom „Istraživanje, dokumentovanje i prezentacija nematerijalnog kulturnog nasleđa etničkih zajednica u Vojvodini“.

Tokom 2017. godine članovi Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine (sa saradnicima) u više navrata obavili su terensko istraživanje u Bajmoku, Tavankutu, Maloj Bosni, Bezdanskim salašima, Somboru, Bačkom Monoštoru, Šidu, Bačincima i Bačkom Petrovcu – mestima u kojima živi bunjevačko, šokačko, rusinsko i slovačko stanovništvo. Neposredan kontakt sa pripadnicima navedenih etničkih zajednica doveo je do toga da se pojedine činjenice potvrde ili opovrgnu, ali i da se prikupe i zabeleže nove, čiji će se razvoj pratiti u narednom periodu. Prikupljeni podaci prvenstveno su potvrdili postojanje i očuvanje nacionalne svesti, a naročito postojanje želje za slogom i saradnjom sa drugim etničkim zajednicama. Skoro svi kazivači ponosno su isticali svoju etničku pripadnost i osobenost, te se mogao nazreti identitetski elemenat određene etničke zajednice. Istraživani su i prikupljani podaci u okviru sledećih tema: tradicionalna ishrana, tekstilno pokućstvo, narodno graditeljstvo, tradicionalne zanatske veštine, uskršnji i božićni običaji i narodne nošnje. Razgovori u formi intervjua vođeni su sa oko 50-tak kazivača različite starosne i obrazovne strukture, kao i različitog materijalnog stanja. Tokom razgovora o zanatstvu nametnula se tema odlaska zanatlija na vašare po Vojvodini, pa je tako obrađen i tradicionalni vašar, njegova organizacija, datumi održavanja, zanatska roba, ali i nova, savremena roba i usluge. Etnolozi su zato posetili vašare u sledećim mestima: Šidu, Rumi, Bačkoj Topoli i Debeljači.

Uspešno realizovanim terenskim istraživanjima u okviru pomenutog projekta, Etnološko odeljenje Muzeja Vojvodine završava 2017. godinu.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar