Novi Sad via Beč - put dva studenta medicine - Музеј Војводине

Novi Sad via Beč – put dva studenta medicine

25.10.2018. | Predavanja, Vesti

Muzej Vojvodine, Srpsko-nemačko društvo „Vandrovka“ i Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Vojvodine, u četvrtak, 25. oktobra 2018. godine, u 18 časova, u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35) priređuju predavanje u okviru ciklusa „Reč ima istorija…“ – „NOVI SAD VIA BEČ – put dva studenta medicine“. Predavač je prof. dr Radmila Gudović.

Istorijska je činjenica da nova pokoljenja potiskuju stara, i da posle nekog vremena uspomene na njih blede i gube se u hodu vremena. Međutim, iz reke zaborava uzdižu se samo neka svetla imena, a i ona se pod uticajem istorijskih, a još češće neistorijskih zabluda, nesigurno ljuljaju na njenim talasima.

Pokret za slobodu duha i neko pravednije doba koji se početkom druge polovine devetnaestog veka javio među mladima u Ugarskoj iznedrio je među Srbima  i dr Jovana Andrejvića Jolesa, lekara, književnog kritičara, estetičara, prevodioca, borca za prava srpskog naroda, čoveka koji je svojim istraživanjem na području anatomije zadužio ne samo srpski narog  nego i ceo svet  i  dr Iliju Ognjanovića Abukazema, lekara, književnika, izdavača časopisa pisanih rukom i urednika, borca za prava Srba u Austrougarskoj monarhiji, borca protiv nepismenosti srpskog naroda, čoveka koji je predstavljao glas savesti srpskog naroda u tadašnjoj srpskoj Vojvodini.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar