Odeljenje arheologije - Музеј Војводине

Odeljenje arheologije

12.09.2013. | O Muzeju

Delatnost arheološkog odeljenja Vojvođanskog muzeja (1947-1997)

Arheološko odeljenje je počelo sa radom osnivanjem Vojvođanskog muzeja (30. maja 1947. godine).

Osnovni razlog za formiranje su bili fondovi iz Muzeja Matice srpske (240 predmeta) iz oblasti neolita, bronze, gvožđa, latena, Rima, kao i pokloni i pozajmice iz ostalih muzeja Vojvodine i pojedinaca.

Nakon Drugog svetskog rata dolazi do masovnog prikupljanja predmeta materijalne kulture iz svih oblasti društvenih nauka; organizuju se izložbe i takmičenja između pojedinih muzeja Vojvodine sa ciljem da se prikupi što veći broj predmeta. U početku je nedovoljan broj stručnih kadrova ograničavao akcije istraživačkog rata i prikupljanja materijala (Slavnić, 1952).

Prva, veća reorganizacija Muzeja je izvršena 1950. godine kada je osnovano sedam stručnih odeljenja, među kojima i Arheološko. Zbog nedovoljnog broja kadrova, jedan stručnjak je vodio i više poslova, a bili su angažovani i stručnjaci iz drugih institucija. Godine 1957. Odeljenje je podeljeno na odseke: Praistorijski, Antički i Srednjovekovni, a 1969. godine pripojen je i Numizmatičko-epigrafski odsek, koji je od formiranja 1953. godine bio u sastavu Istorijskog odeljenja. Usled ponovne reorganizacije Muzeja 1977. godine, Arheološko odeljenje sa svim odsecima je u sastavu Stručno-muzeološkog odeljenja. Dolaskom stručnjaka – biologa 1990. godine iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (sada: Odeljenje za zaštitu prirode Republičkog zavoda) formiran je Arheobiološki odsek.

Od početnog skromnog fonda predmeta (240) materijalne kulture iz oblasti neolita, eneolita, bronze, starijeg i mlađeg gvozdenog doba, Rima i srednjeg veka, nakon dugogodišnjih zaštitnih i sistematskih iskopavanja na više lokaliteta u Vojvodini, fondovi 1977. godine su povećani na 17.320 predmeta. Danas Arheološko odeljenje Muzeja Vojvodine u svojim zbirkama po odsecima ima ukupno: 33.509 muzejskih predmeta obrađenih u glavnom inventaru. Krajem 1995. godine numizmatički materijal je izdvojen i deo od 17. veka do danas pripojen je Istorijskom odeljenju Muzeja. Osim ovog broja predmeta u Odeljenju se nalaze i bogate zbirke terenskog inventara (ssa 60.600), studijski materijal (ssa 66.500), površinski nalazi sa raznih lokaliteta (2.200), osnovni tipovi biološke zbirke (118.150) i antropološka zbirka (ssa 1.020). Fondovi su dopunjeni bogatom foto i tehničkom dokumentacijom i nekoliko hiljada slajdova. Među ovako bogatim fondovima Odeljenja nalaze se i retki i značajni predmeti, vezani ne samo za područje Vojvodine već i šire (dvoglava terakota sa Gomolave, bakarna narukvica sa neolitske nekropole sa Gomolave, paradni šlemovi iz Berkasova, freske iz grobnice u Beški, vizantijske ikone iz Rakovca, i dr).

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar