Odlaže se polaganje stručnog ispita - Музеј Војводине

Odlaže se polaganje stručnog ispita

26.03.2020. | Vesti

Shodno odluci o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, obaveštavamo kandidate za polaganje stručnog ispita da će majski ispitni rok 2020. godine biti odložen na neodređeno vreme.

O terminu polaganja stručnog ispita bićete blagovremeno obavešteni na sajtu Muzeja Vojvodine čim se za to steknu adekvatni uslovi.

U međuvremenu, kandidati mogu slati svoje prijave sa pratećom dokumentacijom i stručnim radovima.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja