Osnivanje Udruženja dunavske praistorijske baštine - Музеј Војводине

Osnivanje Udruženja dunavske praistorijske baštine

20.09.2016. | Vesti

U ponedeljak, 12. septembra 2016. godine, u rezidenciji holandskog ambasadora u Budimpešti, potpisan je Memorandum o razumevanju između deset muzeja iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i Rumunije u cilju osnivanja udruženja pod nazivom Danube Prehistoric Heritage Association, koje će biti registrovano u Hagu sa ciljem da postane platforma za mnoge buduće projekte. Svojim potpisom direktorka Muzeja Vojvodine, dr Agneš Ozer, omogućila je aktivno učešće Muzeja Vojvodine i Odeljenja arheologije u radu ovog udruženja.

Pored Muzeja Vojvodine, potpisnici memoranduma o razumevanju su i: Gradski muzej Vukovar, Muzej vučedolske kulture, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Vinkovci, Nacionalni muzej Banata iz Temišvara u Rumuniji, Muzej đerdapske regije iz Drobeta-Turnu Severina u Rumuniji, Predstavnici okruga Mehedinti u Rumuniji, Muzej Janus Panonius iz Pečuja u Mađarskoj i Matrika muzej iz Sashalombate u Mađarskoj.

Prilikom sastanka u Matrika muzeju u Sashalombati izabrani su članovi Izvršnog odbora: predsednik Sanjin Mihelić, direktor Arheološkog muzeja u Zagrebu; zamenik predsednika Boldižar Čornai, direktor Muzeja Janus Panonius u Pečuju; glavni sekretar Darko Arabadžić, direktor konsultantske firme Arbega iz Den Haga u Holandiji; blagajnik Kozmin Sučiu, kustos Muzeja Banata u Temišvaru.

U naučno-savetodavni odbor izabrani su prof. dr Aleksandar Durman sa Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr Florin Drašovjan iz Muzeja Banata u Temišvaru, dr Marian Nagoe iz Muzeja đerdapske regije u Drobeta-Turnu Severinu, mr Tijana Stanković-Pešterac iz Muzeja Vojvodine u Novom Sadu i dr Magdolna Vice iz Matrika muzeja u Sashalombati.

Inicijativa o osnivanju ovog udruženja pokrenuta je još tokom 2015. godine. Potekla je od gospodina Darka Arabadžića, direktora konsultantske firme Arbega iz Holandije, da bi je potom prihvatili Gradski muzej u Vukovaru i drugi pomenuti muzeji.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar