Otisci revolucije - partizanske brošure u Vojvodini 1941-1945. - Музеј Војводине

Otisci revolucije – partizanske brošure u Vojvodini 1941-1945.

17.09.2015. | Izložbe

U četvrtak 17. septembra u 12 časova, u Dunavskoj 37, otvara se izložba pod nazivom „Otisci revolucije, partizanske brošure u Vojvodini 1941-1945.” Autor izložbe je Vojislav Martinov, kustos istoričar.

Od početaka organizovanog antifašističkog ustanka u Drugom svetskom ratu, partizanska štampa je imala izuzetno značajnu ulogu u ideološkoj borbi, upoznavanju širih društvenih slojeva o svojim političkim i revolucionarnim ciljevima, u omasovljavanju Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP-a) i u razvijanju alternativnih sredstava informisanja, usmerenih protiv fašističke propagande.

Pored mnogobrojnih listova, časopisa, plakata i letaka, važan segment partizanskog izdavaštva bile su i raznovrsne brošure koje su kružile po partijskim organizacijama, Narodno-oslobodilačkim odborima (NOO) u partizanskim jedinicama i na oslobođenim teritorijama. Za razliku od listova, koji su imali prevashodnu ulogu da informišu o stanju na svetskim i lokalnim frontovima i propagiraju ciljeve NOP-a, brošure su uglavnom služile za političko-ideološku edukaciju kadrova Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), kao i za upoznavanje sa ključnim aspektima nove, revolucionarne vlasti.

Malih dimenzija i jeftine izrade, brošure su bile omiljeno sredstvo masovne političke agitacije, čiju su proizvodnju u ilegalnim uslovima komunisti usavršili još u predratnom periodu. U prvim ratnim godinama korišćene su primitivne tehnike umnožavanja brošura (šapirograf, geštetner i sl.) pogodne za brzo premeštanje i lake za sakrivanje i upotrebu u skučenim prostorima skrivenih partizanskih baza. Od sredine 1943. godine postepeno se prelazi na upotrebu štamparskih mašina, što se odrazilo na kvalitet, tiraže i grafičku opremljenost izdanja.

Osim tekstova iz domena revolucionarne teorije i prakse, štampana je i literatura vezana za omladinske organizacije (SKOJ i USAOJ), Antifašistički front žena (AFŽ), ali i ona kulturno-edukativnog karaktera.

U Zbirci knjiga i brošura Odeljenja savremene istorije Muzeja Vojvodine danas se čuva više stotina partizanskih brošura, koje su tokom četiri ratne godine prošle kroz nebrojene ruke vojvođanskih partizana i partizanki, od simpatizera do budućih rukovodilaca i nosilaca revolucionarnih promena na prostorima Vojvodine, Srbije i Jugoslavije.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar