Počeci Arheološkog odeljenja Muzeja Vojvodine - Музеј Војводине

Počeci Arheološkog odeljenja Muzeja Vojvodine

09.05.2021. | Budi odgovoran prema duhu i telu

Osnivanjem Vojvođanskog muzeja u maju 1947. godine sa radom je počelo i Arheološko odeljenje. U prvim godinama njegovog rada na izložbama su izlagani uglavnom pozajmljeni eksponati iz drugih muzeja, dok su osnovu arheološkog fonda činile nasleđene starine iz Muzeja Matice srpske i Patronata Srpske pravoslavne gimnazije u Novom Sadu. One su se sastojale od artefakata koji pripadaju različitim epohama, ali su praistorijski predmeti bili zastupljeni u najvećem broju. Iako sačinjen od vrednih predmeta iz daleke prošlosti, nasleđeni fond nema punu naučnu vrednost, jer su predmeti koji ga čine stigli u muzej bez ikakvih podataka o mestu nalaza. Naime, od celokupne zbirke koja je poklonom primljena od Matice srpske, a koju čini 248 inventarisanih predmeta, samo je za jednu posudu poznato tačno mesto nalaza, dok su tek dve posude zavedene u Glavnu inventarnu knjigu. U pitanju su otkupljene posude koje pripadaju neolitskoj potiskoj kulturi, pronađene u Banatskom Aranđelovcu, a treba napomenuti da se, zbog izuzetnog oblika i načina ukrašavanja, one i danas nalaze izložene na Stalnoj postavci Muzeja Vojvodine.

Banatsko Aranđelovo, potiska kultura

U narednim godinama zbirka je popunjavana predmetima koji su u Muzej stizali putem poklona ili otkupom. Osim pomenute Zbirke Muzeja Matice srpske, fond su činile i zbirka Srpske velike gimnazije u Novom Sadu, zatim zbirka Lazara Nikolića, Trifuna Mesarovića i drugih. Međutim, i ovaj fond čine predmeti bez dovoljno podataka. Iako su za njih uglavnom poznata mesta na kojima su pronađeni, nedostaju bliži podaci o kontekstu nalaza koji u najvećoj meri određuje naučnu interpretaciju, odnosno na osnovu kojih možemo ustanoviti ulogu i značaj koji je taj predmet imao u vreme kada je bio u upotrebi. Tek sprovođenjem stručnih arheoloških istraživanja dobijamo neophodne podatke uz koje pronađeni predmeti pružaju dovoljno informacija na osnovu kojih možemo rekonstruisati život ljudi u dalekoj prošlosti.

Banatsko Aranđelovo, potiska kultura

Mr Lidija Balj, muzejski savetnik arheolog, rukovodilac Odeljenja arheologije

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar