Poseta Njegove ekselencije, ambasadora Ruske Federacije srpsko-ruskoj arheološkoj ekspediciji u Čurugu

26.10.2022. | Vesti

Arheološka ekspedicija Muzeja Vojvodine u Čurugu radi kontinuirano već 25 godina, u okviru projekta Arheološki park Čurug. Poslednjih pet godina ona ima međunarodni karakter, time što sa kolegama iz Srbije aktivno rade kolege iz Državnog Ermitaža iz Sankt Peterburga, a povremeno i kolege iz drugih ruskih arheoloških institucija sa kojima Muzej Vojvodine takođe aktivno sarađuje. Na ovaj veliki jubilej Ekspediciju je 18. oktobra 2022. godine posetila delegacija Abasade Rusije na najvišem nivou, sa Njegovom ekselencijom, ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom na čelu. Delegacija je bila u sastavu:

  1. Aleksandar Bocan-Harčenko – Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji;
  2. Andrej Temjašov – ministar Ambasade Rusije u Srbiji;
  3. Natalija Klišćenkova – prvi sekretar Ambasade Rusije u Srbiji;
  4. Margarita Komisarova – ataše za medije Ambasade Rusije;
  5. Mihail Silantjev – treći sekretar, šef protokola Ambasade Rusije u Srbiji.

U okviru Arheološkog parka Čurug Ekspedicija aktivno istražuje ceo kompleks arheoloških nalazišta, koja datiraju iz raznih perioda od metalnih doba praistorije, preko rimske i srednjovekovne epohe, do kraja turske okupacije ovih prostora. Muzej Vojvodine je za ovih 25 godina veoma obogatio svoje fondove, upravo arheološkim materijalom iz Čuruga.

Delegacija je najpre posetila bazu Ekspedicije u Čurugu, gde se upoznala sa članovima ekspedicije, ali i predstavnicima lokalne samouprave, predsednikom Opštine Žabalj, kao i predsednicom i sekretarom Mesne zajednice Čurug. U Bazi je Delegaciji prikazan rad na konzervaciji metalnih predmeta, koji uz obuku mladih saradnika Muzeja Vojvodine obavljaju vrhunski konzervatori Ermitaža. Potom su svi gosti posetili arheološko nalazište Boronj-ciglana. Ambasador, predsedik opštine Žabalj, gospodin Uroš Radanović i rukovodilac Ekspedicije, arheolog Muzeja Vojvodine, Stanko Trifunović, dali su izjave za medije. Rad i rezultati Ekspedicije su vrlo pozitivno ocenjeni, a podršku za dalji rad kao i aktivnu pomoć u ostvarivanju Arheološkog parka Čurug obećali su svi govornici. Naučni ciljevi Ekspedicije će u budućnosti biti usmereni pre svega na izučavanje arheoloških kultura u srednjem Podunavlju sa posebnim akcentom na istraživanju porekla Slovena i njihove uloge u formiranju savremene Evrope, tokom rimskog doba i ranog srednjeg veka.

     

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar