Potpisan Protokol o saradnji između Muzeja Vojvodine i Istorijskog muzeja Srbije - Музеј Војводине

Potpisan Protokol o saradnji između Muzeja Vojvodine i Istorijskog muzeja Srbije

29.01.2018. | Vesti

Protokolom o poslovno-tehničkoj saradnji između Muzeja Vojvodine i Istorijskog muzeja Srbije počinje primena informacionog sistema Imus u svim muzejima na teritoriji Republike kroz koju se ispunjavaju osnovna zakonska načela – zaštita, vidljivost i dostupnost informacija o kulturnom nasleđu.  Na ovaj način, zadovoljavaju se strateški ciljevi digitalizacije u ustanovama zaštite pokretnog kulturnog nasleđa.

Strategija razvoja kulturnog nasleđa Republike Srbije od 2017. do 2027. godine prepoznaje digitalizaciju kao bitan faktor u zaštiti kulturnog nasleđa. S obzirom na to da se informaciono-komunikacione tehnologije i njihova primena konstantno razvijaju i menjaju, neophodno je pratiti razvoj tehnologije na ovom polju i u ustanovama kulture. Muzeji kompleksnog tipa – Muzej Vojvodine i Istorijski muzej Srbije izdvajaju se kao primeri dobre prakse u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u našoj zemlji. Preporuka za muzeje bila je korišćenje informacionih sistema i softvera koji bi omogućavali osnovni rad na poslovima digitalizacije, obuku i podršku u radu sa digitalizovanom građom, kao i različite oblike vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa. Imus je Informacioni sistem na čijem razvoju oba muzeja rade već čitavu deceniju. Namenjen je katalogiziranju, odnosno trezoriranju podatak o muzejskim predmetima – kulturnim dobrima koji se nalaze u muzejskim fondovima, kao i dokumentovanju delatnosti muzeja kao ustanova kulture (stručni arhiv). Prednosti ovog sistema i rezultati koji su postignuti njegovom primenom na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije prepoznati su i preporučeni od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar